Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Analiza bieżącego stanu sektora innowacyjności w województwie zachodniopomorskim oraz perspektywy rozwoju w świetle nowego programowania finansowego Unii Europejskiej 2014-2020

Autorzy: Małgorzata Saar
dr, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Monika Śpiewak-Szyjka
dr, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (195-210)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu