Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Zmiany w szkółkarstwie ozdobnym w ujęciu ogólnopolskim i wojewódzkim

Autorzy: Dawid Olewnicki
dr, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (171-182)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu