Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Rozwój lokalny a ochrona przyrody-wybrane problemy na przykładzie gmin lubelskich

Autorzy: Jacek Witkowski
dr, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska.
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (49-60)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu