Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Znaczenie integracji europejskiej w rozwoju działalności rybackiej małych portów morskich w Polsce

Autorzy: Piotr Nowaczyk
dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:15 (141-155)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu