Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Wpływ euroregionalizacji na dezagraryzację wsi i rolnictwa

Autorzy: Marianna Greta
dr hab. prof. nadzw., Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

Ewa Tomczak-Woźniak
dr, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (157-169)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu