Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Analiza czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na przykładzie gminy Czerwonak

Autorzy: Ryszard Walkowiak
dr hab. prof. nadzw., Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Adam Zydroń
dr inż., Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (247-256)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu