Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Strategie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w działalności innowacyjnej w województwie małopolskim

Autorzy: Dagmara K. Zuzek
dr inż., Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Rolniczo- -Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (111-124)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu