Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Obszary chronione Natura 2000 z perspektywy społeczności lokalnych w Polsce północno-wschodniej

Autorzy: Milena Anna Bera
dr, Zakład Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (39-47)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu