Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Zmiany na polskiej wsi w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Autorzy: Wioletta Knapik
dr hab., Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (61-73)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu