Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Lotnisko regionalne szansą rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach

Autorzy: Jarosław Klimczak
prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie.

Kamil Klimczak

Małgorzata Klimczak

Aneta Omelan
Rok wydania:2015
Liczba stron:21 (267-287)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu