Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 76.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Przejdź
2. The evaluation of attractiveness of tourism products in the Warmia and Mazury in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
3. Baza noclegowa jako istotny element obszarowego produktu turystycznego na przykładzie Szczecina
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
4. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI – PERSPEKTYWA ADAPTACJI I RÓŻNIC POKOLENIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
5. PRZEGLĄD STOSOWANYCH PRAKTYK WSPÓŁCZESNEGO HR INSPIRACJĄ DLA HR MENEDŻERA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
6. Marketingowe instrumenty w gospodarce nieruchomościami gmin
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
7. Lotnisko regionalne szansą rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
8. Sieć dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur, Powiśla jako element turystycznej promocji regionu w opinii restauratorów należących do sieci
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
9. Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
10. Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
11. ISTOTA JAKOŚCIOWYCH BADAŃ PEDAGOGICZNYCH - WPROWADZENIE
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
12. BADANIA EDUKACJI Z PERSPEKTYWY PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ - KILKA UWAG TEORETYCZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
13. ANALIZA DYSKURSU I JEJ ZASTOSOWANIE W BADANIACH EDUKACYJNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
14. Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
15. KULTURA SELFIE. BADANIA MOBILNE W ZGLOBALIZOWANEJ KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
16. Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos, Badania jakościowe w pedagogice – wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 304
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
17. SPRAWOZDANIE Z VI SEMINARIUM METODOLOGII PEDAGOGIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO PEDAGOGIKA JAKO HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA NAUKA STOSOWANA– KONSEKWENCJE METODOLOGICZNE Szczecin, 23-25 czerwca 2016 roku
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
18. Financial and legal aspects of public-private partnership in financing revitalization activities - general issues
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
19. ZATRUDNIENIE W OCHRONIE ZDROWIA W POLSCE NA TLE MIGRACJI I POZIOMU WYNAGRODZENIA LEKARZY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
20. Text and images in promotional materials − what type of information is important for customers?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
21. Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
22. Sezonowość ruchu turystycznego na rynku hotelarskim w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
23. Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
24. Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
25. Successful Ageing: The Role of Physical Activity and Its Barriers in Polish Men of Advanced Age
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
26. ANALIZA WTÓRNA JAKOŚCIOWYCH DANYCH ZASTANYCH: PRZEGLĄD ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH I APLIKACJI METODOLOGICZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
27. RAMOWANIE SZKOŁY I EDUKACJI W POLSKIM DYSKURSIE PRASOWYM
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
28. O UWZGLĘDNIANIU MATERIALNOŚCI. PRACA APARATU W TERENIE
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
29. O SENSIE I GODNOŚCI ŻYCIA I PRACY W WYPOWIEDZIACH MŁODYCH NAUCZYCIELI 2015
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
30. WOJNA W „STREFIE KOMFORTU”. KONFLIKT SYRYJSKI W SPOŁECZNOŚCIOWEJ PRZESTRZENI TWITTERA
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
31. Robert Kreitz, Ingried Miethe, Anja Tervooren (red.), Theorien in der qualitativen Bildungsforschung – Qualitative Bildungsforschung als Theoriegenerierung, Verlag Barbara Budrich, Opladen Berlin Toronto 2016, ss. 256
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
32. SPRAWOZDANIE Z VI MIĘDZYUCZELNIANEJ KONFERENCJI DOKTORANTÓW PEDAGODZY I PSYCHOLODZY WOBEC WYZWAŃ EDUKACYJNYCH – WARSZTAT MŁODEGO BADACZA Warszawa, 16-17 marca 2017 roku
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
33. Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu?
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
34. „A TY ZOSTANIESZ ZE MNĄ. ZGODZIŁAM SIĘ...” – CODZIENNOŚĆ ZWIĄZKÓW POLSKO-NIEMIECKICH W LATACH 1945–1950 NA POMORZU ZACHODNIM1
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Przejdź
35. Z CHIN NAD MORZE BAŁTYCKIE LIKWIDACJA KOLONII MANDŻURSKIEJ W POŁOWIE XX WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Przejdź
36. Systemowe zarządzanie jakością jako element poprawy efektywności w polskiej kopalni węgla kamiennego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
37. Wykorzystanie wartości godziwej w wycenie środków trwałych w regulacjach MSR nr 16 oraz MSS F nr 13
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
38. Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
39. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part I, Mechanism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
40. OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UNIWERSYTECKIEJ PROFESURY DROGA TERENI BAUMAN Z CIESZANOWA NA UNIWERSYTET GDAŃSKI
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
41. KONSTRUOWANIE WIEDZY O CZASIE MINIONYM W PEDAGOGICE. KILKA UWAG O PRAKTYCE EDUKACYJNEJ W WARUNKACH ZMIAN KULTUROWYCH W POLSCE XX WIEKU
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
42. KOMPETENCJE BADAWCZE I ŚWIADOMOŚĆ METODOLOGICZNA PEDAGOGÓW (POBOCZA SZLAKU MYŚLOWEGO TERESY BAUMAN)
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
43. DWIE FENOMENOLOGIE (HUSSERL – PERLS) ORAZ ICH FUNKCJE W PEDAGOGICZNYM PROCESIE BADAWCZYM - tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman -
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
44. BADANIE JAKOŚCIOWE JAKO POZNANIE IDIOMATYCZNE
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
45. ZMIANA JAKO PRZEDMIOT I EFEKT SPOŁECZNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
46. ILOŚĆ – JAKOŚĆ: KONSEKWENCJE KŁOPOTLIWEGO KRYTERIUM ROZRÓŻNIANIA BADAŃ EMPIRYCZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
47. TERESY BAUMAN KONCEPCJA HYBRYDYCZNYCH BADAŃ PEDAGOGICZNYCH – POSZUKIWANIE KOMPLEMENTARNOŚCI CZY KRYTYKA METODOLOGICZNA
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
48. MEANDRY BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH W SZKOLE
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
49. Zróżnicowanie struktury kapitału oraz jej determinant w spółkach kapitałowych według wybranych działów klasyfikacji NAICS
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
50. Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Przejdź
51. Vom Eros des Alters oder senile Bilder der Liebe. Martin Walsers Physik und Metaphysik der Altersliebe in ausgewählten Romanen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
52. Kontrakty relacyjne na rynku usług medycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
53. PRZESTRZEŃ I MIEJSCE JAKO KATEGORIE BADAWCZE W PEDAGOGICE - WPROWADZENIE -
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
54. MIEJSCE WSPÓLNE
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
55. ETNOMETODOLOGIE PRZESTRZENI WYKLUCZONYCH. KATEGORIA ULICY W KONTEKŚCIE STUDIÓW MIEJSKICH NA GRUNCIE PEDAGOGIKI
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
56. RECYDYWISTA, CZYLI ŻYCIE TO FIKCJA. OPOWIEŚĆ O POWSTAWANIU PEWNEGO FILMU DOKUMENTALNEGO
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
57. FOTOGRAFIA NA MIEJSCA WRAŻLIWA. OBECNOŚĆ „FOTOOBRAZU” W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
58. ANALIZA FOTOGRAFII JAKO MATERIAŁÓW ZASTANYCH NA PRZYKŁADZIE JAKOŚCIOWYCH BADAŃ BLOGÓW NASTOLATKÓW
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
59. PRZESTRZEŃ SPOTKANIA I RELACJI „MISTRZ – UCZEŃ” ORAZ WYBRANE NARZĘDZIA BADAWCZE STOSOWANE W JEJ EKSPLORACJI
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
60. MARTYNA PRYSZMONT-CIESIELSKA (RED.), MACIERZYŃSTWO UNPLUGGED W BADANIACH INSPIROWANYCH SZTUKĄ. W KIERUNKU REFLEKSYJNEJ PRAKTYKI BADAWCZEJ, OFICYNA WYDAWNICZA „ATUT” – WROCŁAWSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE, WROCŁAW 2016, SS. 150
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
61. Nordic Walking as a Form of Recreation
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Przejdź
62. Hinter dem Schleier der Erinnerung. Von jüdischen Wurzeln und dem Zweiten Weltkrieg in "Abschied von Jerusalem" von Anna Mitgutsch
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
63. Autofikcja we współczesnym komiksie włoskim. Przypadek Toffola i Gipiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
64. Dyskurs blogów modowych – między kooperacją a kooptacją
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
65. The state of economic knowledge and its importance in the opinion of young Poles
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
66. Sources of knowledge in knowledge management in creative sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
67. Blog literacki, czyli dziennik pisany zapiskami z lektur. Blogosfera francuska
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
68. The profession of medical practitioners vs aesthetic medicine and dermatology treatment practice
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Przejdź
69. Body check or extrajudicial search - chaos in the Police Act
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Przejdź
70. Corporate social responsibility instruments and their impact on labour rights
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Przejdź
71. Suicide as an insurance accident
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Przejdź
72. “Reverse distribution chain” in public pharmacies in decisions of the Supreme Administrative Court
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Przejdź
73. Recenzja monografii Anny Barczak, Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2020
(Studia Administracyjne)
1(13)|2021 2021 Przejdź
74. Reinterpretacja teologii imago Dei według modelu nupcjalnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Przejdź
75. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Świętość Kościoła na przykładzie historii Pomorza, WSD Koszalin, 5 listopada 2022 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Przejdź
76. Rola czasopism naukowych w tworzeniu środowiska naukowego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr jubileuszowy 2023 2024 Przejdź
Strona