Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2016, tom 1, numer 1
Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos, Badania jakościowe w pedagogice – wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 304

Autorzy: Dariusz Kubinowski
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (89-95)
Pobierz plik

Plik artykułu