Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2/2014
Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną

Autorzy: Aneta Jarzębińska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wsparcie społeczne wada letalna internetowe forum dyskusyjne
Rok wydania:2014
Liczba stron:13 (43-55)

Abstrakt

W artykule rozważono zagadnienie wsparcia świadczonego w ramach internetowej grupy dyskusyjnej skupiającej bliskich dzieci z Zespołem Edwardsa. Analiza niemal dwóch tysięcy wypowiedzi pokazuje, że członkowie tej grupy stanowią dla siebie cenne źródło wsparcia emocjonalnego, wartościującego oraz informacyjnego, co w wielu wypadkach skutkuje nawiązaniem przyjaźni i podjęciem korespondencji poza forum. Przede wszystkim jednak dyskutanci wspierają się duchowo. Przejawia się to na wiele sposobów, między innymi przez dawanie drugiemu rodzicowi nadziei na dobrą przyszłość oraz zaświadczanie własnym przykładem, że możliwe jest wyjście z traumy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aouil B. 2008, Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfika, właściwości, w: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 11–40. Becelewska D. 2005, Wsparcie emocjonalne w pracy socj