Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2019.2-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 26, No. 2/2019
Nordic Walking as a Form of Recreation

Autorzy: Magdalena Kunysz-Rozborska
University of Rzeszów, Faculty of Physical Education

Aneta Rejman
University of Rzeszów, Faculty of Physical Education
Słowa kluczowe: recreation nordic walking sport physical education
Data publikacji całości:2019-06-31
Liczba stron:6 (77-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Recently introduced on the Polish market, the Finnish product under the name of Nordic Walking gains more and more supporters and followers. When trying to determine the essence of Nordic Walking we should first define the term ‛physical activity’ and ‛recreation’. Nordic Walking belongs to a general motor activity. Physical activity is the amount of exercise or physical activity needed to develop and maintain one’s health. Quite a simple technique of motion while walking with poles, the possibility of maintaining control of exercise intensity and relatively inexpensive (compared to other disciplines) sports equipment contribute positively to the versatility of Nordic Walking and its availability to any person interested in this sport. The march with the poles is one of the most commonly undertaken, and the most natural form of exercise in everyday life, especially for people in middle and old age, as these particular age groups dominate in Nordic Walking. It does not require large financial outlays or specific time and place, as opposed to practicing fitness or bodybuilding. One can just go out for a daily walk and simply take the poles with them.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antosiewicz, E. (2016). Co to jest Nordic Walking? b.pag. http://www.podkarpacie.pfnw.eu/
2.Bielski, J. (1996). Wychowanie zdrowotne w szkole. In: Życie jest ruchem. Poradnik dla nauczycieli WF. Warszawa: Agencja Promo-Lider.
3.Burger, D. (2010). Nordic Walking Sposób Na Zdrowie i Kondycję. Warszawa: Wydawnictwo RM.
4.Dudziak, M. ( 2011). Aktywność ruchowa i jej wpływ na organizm człowieka. Warszawa: Lider.
5.Figurski, T., Figurska, M. (2010). Nordic Walking. Idealny trening dla ciebie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Interspar.
6.Maszczak, T. (1995). Wychowanie fizyczne i zdrowotne wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Warszawa: Oświata.
7.Mittermaier, R., Neureuther, C. (2010). Nordic Walking. Warszawa: Wydawnictwo RM.
8.Oleksy, R. (2012). Znaczenie aktywności ruchowej w życiu człowieka. Retrieved from: www.pst.iap.pl/publikacje/znaczenie.doc.
9.Schwanbeck, K. (2013). Nordic walking. I o to chodzi. Gliwice: Helion.
10.Szwarc, H.. (1979). Wpływ ruchu i rekreacji fizycznej na somatyczne i psychiczne zdrowie człowieka. In: K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne. Warszawa: Wyd. IWZZ.
11.Toczek-Werner, S. (2008). Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: AWF.