Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
PRZEGLĄD STOSOWANYCH PRAKTYK WSPÓŁCZESNEGO HR INSPIRACJĄ DLA HR MENEDŻERA

Autorzy: Aleksandra Leśniewska
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Aneta Stosik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Słowa kluczowe: zasoby ludzkie kapitał ludzki zarządzanie personelem zarządzanie wiedzą partycypacja HR kapitał intelektualny freelancing
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (197-208)

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd metod i technik wspomagających podnoszenie efektywności organizacji w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji. Nowa praktyka zarządzania jest implementacją procesów wspierających zarządzanie kapitałem ludzkim głównie w dużych firmach, najczęściej w korporacjach z dużym kapitałem, o charakterze międzykulturowym i międzynarodowym. Opisane w artykule nowe techniki zarządzania znajdujące zastosowanie w dużych firmach z powodzeniem, zdaniem autorek, mogą sprawdzać się również w mniejszych. Należy zatem zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania, nowatorskie pomysły oraz wdrożenia, które przynoszą zakładane sukcesy zarówno dużym firmom, jak i organizacjom z sektora MSP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gajek K., Zmiany kultury organizacyjnej w perspektywie wielokulturowej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2013, nr 283.
2.Gobillot E, Przywództwo przez integrację: budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
3.http://weblog.infopraca.pl/2009/10/nowe-terminy-w-hr-onboarding/ (dostęp 4.10.2014).
4.Kowalewski K., Teoria i rzeczywistość zarządzania różnorodności, „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2014, nr 2(19).
5.Królak-Wyszyńska K., Rudolf T., Miliony z pomysłów, czyli jak zdobyć dodatkowe przychody dzięki zarządzaniu pomysłami, „E-mentor” 2010, nr 2(34).
6.Moczydłowska J.M., Kowalewski K., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.
7.Nonaka J., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltex, Warszawa 2000.
8.Rzeźnik B., Empowerment i jego wpływ na zaangażowanie pracowników w przedsiębiorstwie, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/2, Gdańsk 2009.
9.Stoner J.A.F., Freedman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
10.Zając C., Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, w: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/1, Sopot 2011.
11.Zimniewicz K., Problem weryfikacji koncepcji zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, z. 12, cz. III.