Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

ANALIZA ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE POKOLENIA 50+

14 (11-24) Arkadiusz Borowiec Więcej
2.

ZARZĄDZANIE BUDŻETEM CZASU JAKO DETERMINANTA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO

14 (25-38) Augustyna Burlita Więcej
3.

UELASTYCZNIANIE CZASU PRACY A GOSPODAROWANIE POTENCJAŁEM PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA

12 (39-50) Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek Więcej
4.

KSZTAŁTOWANIE WYSOCE EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW PRACY (HPWS) POPRZEZ PRAKTYKI ZZL

14 (51-64) Milena Gojny-Zbierowska Więcej
5.

WPŁYW ZAUFANIA ORGANIZACYJNEGO NA INNOWACYJNOŚĆ W ŚWIETLE BADANIA JAKOŚCIOWEGO

14 (65-78) Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka Więcej
6.

ZARZĄDZANIE ZMĘCZENIEM PRACOWNIKÓW: METODY I NARZĘDZIA POMIARU ZMĘCZENIA

12 (79-90) Marcin Kuliński Więcej
7.

RYZYKO INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI

12 (91-102) Jarosław Lewandowski Więcej
8.

ZNACZENIE DOBRYCH RELACJI Z PRACOWNIKAMI W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

14 (103-116) Marta Młokosiewicz Więcej
9.

DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI ALOKACJI ZASOBÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA KREATYWNE

12 (117-128) Paulina Młyńska Więcej
10.

INDYWIDUALIZACJA KARIER W ORGANIZACJI

14 (129-142) Alicja Miś Więcej
11.

UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI

12 (143-154) Anna J. Parzonko Więcej
12.

ROLA STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

14 (155-168) Małgorzata Rembiasz Więcej
13.

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZEZ MAJSTERKOWANIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – KONIECZNOŚĆ CZY ALTERNATYWA

14 (169-182) Małgorzata Starnawska Więcej
14.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI – PERSPEKTYWA ADAPTACJI I RÓŻNIC POKOLENIOWYCH

14 (183-196) Aleksandra Leśniewska, Aneta Stosik Więcej
15.

PRZEGLĄD STOSOWANYCH PRAKTYK WSPÓŁCZESNEGO HR INSPIRACJĄ DLA HR MENEDŻERA

12 (197-208) Aleksandra Leśniewska, Aneta Stosik Więcej
16.

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI ZESPOŁÓW WIEDZY – UJĘCIE TEORETYCZNE

10 (209-218) Ewa Stroińska, Justyna Trippner-Hrab Więcej
17.

GRYWALIZACJA – NOWY TREND W REKRUTACJI KANDYDATÓW

12 (219-230) Monika Wawer Więcej
18.

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

11 (231-241) Barbara Wyrzykowska Więcej
19.

WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W NIEPUBLICZNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

12 (245-256) Beata Bieńkowska Więcej
20.

ANALIZA WYBRANYCH ZMIENNYCH KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO NA PRZYKŁADZIE FIRM Z BRANŻY SZKOLENIOWO-DORADCZEJ Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

12 (257-268) Piotr Blicharz Więcej
21.

NOWE WYZWANIA DLA SYSTEMU OCEN PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

12 (269-280) Joanna Dzieńdziora Więcej
22.

ZATRUDNIANIE I MOTYWOWANIE PRACUJĄCYCH STUDENTÓW

14 (281-294) Wojciech Jarecki, Robert Rudnik Więcej
23.

PROCES TWORZENIA ZESPOŁÓW ZRÓŻNICOWANYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

12 (295-306) Beata Krawczyk-Bryłka, Katarzyna Stankiewicz Więcej
24.

KOMPETENCJE POKOLENIA Y – WYBRANE ASPEKTY

14 (307-320) Ewa Mazur-Wierzbicka Więcej
25.

KOMPETENCJE SAMOZATRUDNIONYCH KOBIET W POLSCE

12 (321-332) Sandra Misiak Więcej
26.

PRZEDSIĘBIORCA I ZASOBY WIEDZY W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

12 (333-344) Monika Sipa Więcej
27.

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W INSTYTUCJACH INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

14 (345-358) Małgorzata Smolarek Więcej
28.

INNOWACYJNY MODEL BIZNESU – SUKCES OPARTY NA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ WSPÓŁPRACY BIZNESU, UCZELNI I WŁADZ

12 (359-370) Edyta Spodarczyk Więcej
29.

PARTYCYPACJA BEZPOŚREDNIA PRACOWNIKÓW JAKO CZYNNIK ROZWOJU ORGANIZACJI

14 (371-384) Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka Więcej
30.

ANALIZA CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH ROLĘ KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA POCZTA POLSKA S.A.

12 (385-396) Weronika Toszewska-Czerniej Więcej
31.

E-LEARNING JAKO ELEMENT LIFELONG LEARNING. PRZYKŁAD SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

14 (397-410) Katarzyna Włodarczyk Więcej
32.

ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA I WZAJEMNE DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MSP

15 (411-425) Aleksandra Zaleśna Więcej
33.

ZMIANY REALNYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GRUP SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH W POLSCE W LATACH 2000–2013

14 (425-438) Patrycja Zwiech Więcej
34.

Recenzja - Marta Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

5 (441-445) Katarzyna Włodarczyk Więcej