Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
GRYWALIZACJA – NOWY TREND W REKRUTACJI KANDYDATÓW

Autorzy: Monika Wawer
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Słowa kluczowe: grywalizacja rekrutacja kapitał ludzkI
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (219-230)

Abstrakt

Jednym z dynamicznie rozwijających się w XXI wieku trendów jest grywalizacja. Mimo że wiąże się ona z zabawą i przyjemnością, jest coraz powszechniej wykorzystywana w wielu aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jej specyfika, oparta na rywalizacji, nagrodach, odznaczeniach i rankingach, wpływa na wzrost motywacji i zaangażowania oraz na efektywność pracowników. Grywalizacja ma obecnie istotne znaczenie dla rozwoju metod wykorzystywanych w różnych obszarach zarządzania kapitałem ludzkim.Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania grywalizacji w procesie rekrutacji kandydatów. Na wstępie zdefiniowano pojęcie grywalizacji oraz dokonano opisu elementów mechaniki i dynamiki gier. Następnie zaprezentowano przykłady wdrożenia grywalizacji w rekrutacji w firmach zagranicznych i polskich. W podsumowaniu wskazano na szanse i ograniczenia rozwoju grywalizacji w rekrutacji pracowników we współczesnych organizacjach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Comprehensive List of 90+ Gamification Cases with ROI Stats, www.yukaichou.com/gamification-examples/gamification-stats-figures/#.VGtUAjSG-So (dostęp 11.09.2014).
2.Błaszczak A., Pracownicy wchodzą w świat grywalizacji, www.ekonomia.rp.pl/artykul/942076.html?p=1 (dostęp 11.09.2014).
3.Barta M., Start game! – grywalizacja, chwilowa moda czy skuteczne narzędzie HRM?, HR Standard, http://hrstandard.pl/2013/03/15/start-game-grywalizacja-chwilowa-moda-czyskuteczne-narzedzie-hrm/#more-24396 (dostęp 7.04.2014).
4.Capgemini Consulting, Let the Games Begin Using Game Mechanics to Drive Digital Transformation, www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/enterprisegamification.pdf (dostęp 11.09.2014).
5.Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
6.Domaradzki K., Naduk J., Grywalizacja – gra o pracę, Forbes, http://kariera.forbes.pl/grywalizacja-gra-o-prace,artykuly,176911,1,1.html (dostęp 10.09.2014).
7.Fijoł M., Grywalizacja metodą na optymalizację procesów rekrutacyjnych, Raport: Rekrutacja. Employer Branding 2014.
8.Fitz-enz J., The ROI of Human Capital. Measuring the Economic Value of Employee Performance, Amacom, New York 2000.
9.Gartner, Raport: Innovation Insight: Gamification Adds Fun and Innovation to Inspire Engagement, w: M. Kwilosz, Grywalizacja – nadchodzi nowe, „Nowe Technologie” 2013, nr 1, Comarch S.A.
10.Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, Raport Bilans Kapitału Ludzkiego 2014, PARP, Warszawa 2014, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20140523082725/ BKL_IVed_raport_podsumowujacy.pdf?1400826454 (dostęp 10.09.201
11.HR Standard, Czy klasyczna forma rekrutacji zostanie całkowicie wyparta przez grywalizację?, http://hrstandard.pl/2014/04/01/czy-klasyczna-forma-rekrutacji-zostanie-calkowiciewyparta-przez-grywalizacje/ (dostęp 15.09.2014).
12.Jamka B., Dobór wewnętrzny i zewnętrzny. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2001.
13.Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa 2014.
14.Małkowska K., Graj w rekrutacje, HR Standard, http://hrstandard.pl/2014/10/02/graj-wrekrutacje/(dostęp 11.09.2014).
15.Meister J., Gamification: Three Ways To Use Gaming For Recruiting, Training, and Health & Wellness, Forbes, 2012, www.forbes.com/sites/jeannemeister/2012/05/21/gamification-three-ways-to-use-gaming-for-recruiting-training-and-health-amp-wellness/ (dostęp
16.Młynarczyk M., Gamifikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Raport Game Industry Trends 2013, www.git2013.pl (dostęp 11.09.2014).
17.Palmer D., Lunceford S., Patton A.J., The Engagement Economy: How Gamification Is Reshaping Businesses, „Deloitte Review” 2012, Issue 11.
18.Parmenter D., Key Performance Indicators. Developing, Implementing and Using Winning KPIs, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010.
19.Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
20.Rybak M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, w: M. Rybak (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
21.Surdyk A., Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”, „Homo Communicativus” 2008, nr3(5).
22.Wawer M., Edukacja pracowników pokolenia Y – nowe potrzeby i rozwiązania, Edukacja– technika–informatyka. Wybrane Problemy Edukacji Technicznej i Zawodowej, Rocznik Naukowy nr 4, cz. 1, Rzeszów 2013.
23.Zichermann G., Cunningham Ch., Gamification by Design. Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps, O’Reilly Media, Inc., Sebastopol 2011.
24.Talent Bridge, Grywalizacja w procesie rekrutacji, 2014, www.talentbridge.pl/raporty/97-raport-grywalizacja (dostęp 10.09.2014).