Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
KSZTAŁTOWANIE WYSOCE EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW PRACY (HPWS) POPRZEZ PRAKTYKI ZZL

Autorzy: Milena Gojny-Zbierowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: wysoce efektywne systemy pracy zarządzanie zasobami ludzkimi efektywność
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (51-64)

Abstrakt

Dynamiczne zmiany otoczenia organizacji i jego silna konkurencyjność oraz wyzwania wynikające z potrzeby ciągłego podnoszenia efektywności zespołów przyczyniają się do coraz większego zainteresowania potencjalnymi korzyściami wynikającymi z budowania systemów o wysokiej efektywności (high-performance work systems – HPWS) jako czynnika zwiększającego przewagę na rynku1. Ostatnie dekady przyniosły wiele badań łączących HPWS z efektywnością organizacji2. Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi mają w tej relacji rolę pośredniczącą3. W artykule podjęto tematykę systemów wysokiej efektywności. Jest to opracowanie teoretyczne, którego celem jest ukazanie praktyk zarządzania zasobami ludzkimi kluczowych dla systemów pracy o wysokiej efektywności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Appelbaum E., Bailey T., Berg P., Kalleberg A., Manufacturing Advantage: Why High Performance Work Systems Pay off, Cornell University Press, New York 2000.
2.Appelbaum E., Berg P., High-Performance Work Systems and Labor Market Structures, w: I. Berg, A.L. Kalleberg (red.), Sourcebook of Labor Markets, Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York 2001.
3.Arthur J.B., The Link Between Business Strategy and Industrial Relations Systems in American Steel Minimills, „Industrial and Labor Relations Review” 1992, No. 45.
4.Ashton D., Sung J., Supporting Workplace Learning for High Performance Working, International Labour Office, Geneva 2002.
5.Becker B.E., Huselid M.A., High Performance Work Systems and Firm Performance: a Synthesis of Research and Managerial Applications, „Research in Personnel and Human Resources Management” 1998, No. 16.
6.Beltrán-Martín I., Roca-Puig V., Escrig-Tena A.B., Bou-Llusar J.C., Human Resource Flexibility as a Mediating Variable Between High Performance Work Systems and Performance, „Journal of Management” 2008, No. 5.
7.Bonoma T.V., Making Your Marketing Strategy Work, „Harvard Business Review” 1984, No. 62(2).
8.Camps J, Luna-Arocas R., A Matter of Learning: How Human Resources Affect Organizational Performance, „British Journal of Management” 2012, No. 23.
9.Cappelli P., Neumark D., Do „High Performance” Work Practices Improve Establishment- Level Outcomes?, „Industrial and Labor Relations Review” 2001, No. 54(4).
10.Collins C.J., Smith K.G., Knowledge Exchange and Combination: the Role of Human Resource Practices in the Performance of High-Technology Firms, „Academy of Management Journal” 2006, No. 49.
11.Combs J., Liu Y., Hall A., Ketchen D., How Much Do High-Performance Work Practices Matter? A Meta-Analysis of Their Effect on Organizational Performance, „Personnel Psychology” 2006, No. 59.
12.Delaney J.T., Huselid M.A., The Impact of Human Resource Practices on Perceptions of Organizational Performance, „Academy of Management Journal” 1996, No. 39.
13.Dyer J.B., Milkovich G. (red.), Research in Personnel and Human Resources Management No. 4, Greenwich.
14.Edwards P., Gear J., Sisson K., New Forms of Work Organisation in the Workplace: Transformative, Exploitative or Limited and Controlled?, w: G. Murray, J. Bélanger, A. Giles, P.A. Lapointe (red.), Work and Employment Relations in the High Performance Work
15.Flood P., Liu W., MacCurtain S., High Performance Work Systems in Ireland – The Economic Case, „Forum on the Workplace of the Future” 2006, No. 4.
16.Huselid M.A., The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance, „Academy of Management Journal” 1995, No. 38.
17.Jackson S.E., Schuler R.S., Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations and Their Environments, „Annual Review of Psychology” 1995, No. 46.
18.Khilji S.E., Wang X., „Intended” and „Implemented” HRM: The Missing Linchpin in Strategic Human Resource Management Research, „International Journal of Human Resource Management” 2006, No. 17(7).
19.Legge K., Human Resource Management, w: S. Ackroyd, R. Batt, P. Thompson, P. Tolbert (red.), The Oxford Handbook of Work Organization, Oxford 2005.
20.Lepak D.E., Smith K.G., Taylor M.S., Value Creation and Value Capture: a Multilevel Perspective, „Academy of Management Review” 2007, No. 32.
21.Lepak D.P., Snell S.A., Examining the Human Resource Architecture: the Relationship Among Human Capital, Employment, and Human Resource Configurations, „Journal of Management” 2002, No. 28.
22.Mirvis P.H., Formulating and Implementing Human Resource Strategy: A Model of How To Do It, Two Examples of How Its Done, „Human Resource Management” 1985, No. 24(4).
23.Nehles A.C., Riemsdijk M., Kok I., Looise J.K., Implementing Human Resource Management Successfully: A First-Line Management Challenge, „Management Revue” 2006, No. 17(3).
24.Nishii L., Wright P., Variability Within Organizations: Implications for Strategic Human Resource Management, w: D.B. Smith (red.), The People Make the Place: Dynamic Linkages Between Individuals and Organizations, Taylor & Francis Group, New York 2008.
25.Pfeffer J., The Human Equation: Building Profits by Putting People First, Harvard Business School Press, Boston 1998.
26.Ramsay H., Scholarios D., Harley B., Employees and High-Performance Work Systems: Testing Inside the Black Box, „British Journal of Industrial Relations” 2000, No. 28(4).
27.Snell S.A., Dean J.W. Jr., Integrated Manufacturing and Human Resource Management: a Human Capital Perspective, „Academy of Management Journal” 1992, No. 35.
28.Sun L.Y., Aryee S., Law K.S., High Performance Human Resource Practices, Citizenship Behavior, and Organizational Performance: a Relational Perspective, „Academy of Management Journal” 2007, No. 50.
29.Takeuchi R., Lepak D.P., Chen G., Through the Looking Glass of a Social System: Cross- Level Effects of Highperformance Work Systems on Employees Attitudes, „Personnel Psychology” 2009, No. 62.
30.Takeuchi R., Lepak D.P., Wang H., Takeuchi K., An Empirical Examination of the Mechanisms Mediating Between High-Performance Work Systems and the Performance of Japanese Organizations, „Journal of Applied Psychology” 2007, No. 92.
31.Tomer J., Understanding High-Performance Work Systems: the Joint Contribution of Economics and Human Resource Management, „The Journal of Socio-Economics” 2001, No. 30.
32.White M., Hill S., McGovern P., Mills C., Smeaton D., High-Performance Management Practices, Working Hours and Work-Life Balance, „British Journal of Industrial Relations” 2003, No. 41(2).
33.Wright P.M., Boswell W.R., Desegregating HRM: a Review and Synthesis of Micro and Macro Human Resource Management Research, „Journal of Management” 2002, No. 28.
34.Wright P.M., McMahan G.C., Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource Management, „Journal of Management” 1992, No. 18.