Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W NIEPUBLICZNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Autorzy: Beata Bieńkowska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: kapitał ludzki szkoła niepubliczna satysfakcja z pracy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (245-256)

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zidentyfikowania najważniejszych wyzwań z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim w placówkach niepublicznych. Są to wyzwania wynikające ze specyfiki takich podmiotów, które bazują na tych samych przepisach prawnych co ich publiczne odpowiedniki, a jednak mogą być znacznie bardziej elastyczne, ustalając chociażby zasady zarządzania ludźmi. Bardzo ogólnie również przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania oceny poziomu satysfakcji z pracy w obydwu typach placówek. Przyjęto, że w placówkach oferujących usługi edukacyjne satysfakcja z pracy zatrudnionych w nich nauczycieli może stanowić kluczowy czynnik sukcesu organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
2.Bieniok H., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Katowice 1997.
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego za
4.Szomburg J., Zbieranek P. (red.), Edukacja dla rozwoju, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
5.Ustawa z dnia 26.01.1982 Karta nauczyciela, tekst jedn.: DzU z 2014 r., nr 0, poz. 191.
6.Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty, tekst jedn.: DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm