Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI – PERSPEKTYWA ADAPTACJI I RÓŻNIC POKOLENIOWYCH

Autorzy: Aleksandra Leśniewska
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Aneta Stosik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi narzędzia IT technologie informacyjne zmiany pokoleniowe kompetencje wirtualne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (183-196)

Abstrakt

Współczesne przedsiębiorstwa rozwijają się poprzez stosowanie nowych rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne w zarządzaniu. Jednak aby wdrażać innowacje, organizacje potrzebują pracowników z nowymi, wirtualnymi kompetencjami. W artykule zaprezentowano przykładowe narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi wraz z opisem jego funkcji, a także podjęto kwestię adaptacji różnych grup pracowników do nowoczesnych praktyk swoich pracodawców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran M., Intermentoring – korzyści zastosowania w firmie, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, z. 51 nr 1146, Politechnika Łódzka, Łódź 2013.
2.Baran M., Kłos M., Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile.
3.Borkowska S. (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2010.
4.Cewińska J., Portale społecznościowe jako obszar komunikowania się z kandydatami do pracy – szansa czy zagrożenie?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 209, Poznań 2011.
5.Cewińska J., Wojtaszczyk K., Realne zarządzanie zasobami ludzkimi w wirtualnym świecie, w: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
6.Chwiałkowska A., Social HRM – media społecznościowe jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, w: T. Porębska-Miac, H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji SWO 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
7.Flazlagic A., Charakterystyka pokolenia Y, „E-mentor” 2008, nr 3(25), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 (dostęp 16.06.2008).
8.Guryn H., Informatyczne wsparcie działu HR: systemy zarządzania kadrami – opis praktyk, „Personel i Zarządzanie” 2012, nr 11.
9.http://searchsap.techtarget.com/tip/SuccessFactors-Workforce-Analytics-a-great-tool-ifyou-have-the-data> (dostęp czerwiec 2014).
10.http://techcrunch.com/2008/01/14/successfactors-releases-71st-version-of-its-employeemanagement-software/ (dostęp 14.01.2008).
11.http://blogs.successfactors.com/blogs/business-execution/the-new-face-of-hcm (dostęp 17.10.2012).
12.Jurewicz B., Zawitkowski Ł., Transformacja działu HR: jak z administratora stać się partnerem strategicznym biznesu?, „Personel i Zarządzanie” 2012, nr 5.
13.Lipiński W., Kadry na ekranie, „Personel i Zarządzanie” 2008, nr 2.
14.Łysik K., Turbulentne otoczenie jako wyzwanie dla działu HR współczesnej organizacji, „Nauka i Gospodarka” 2010, nr 4(7).
15.Mankins M.C., Steele R., Turning Great Strategy into Great Performance, „Harvard Business Review”, July–August 2005, https://hbr.org/2005/07/turning-great-strategy-into-greatperformance(dostęp lipiec 2007).
16.Narkiewicz-Tarłowska J., Dziechciarz P., Trzy razy E. Wyzwania HR na czas kryzysu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2009, nr 5.
17.Ottens M., Internet Usage by Individuals and Enterprises, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5308281/KS-NP-04-016-EN.PDF/2b0ff207-c046-4a1d-8720-01a3eb8dca8e?version=1.0 (dostęp 26.04.2006).
18.Pietroń-Pyszczek A., Polskie Y a sukces przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, Gdańsk 2009.
19.Portale korporacyjne a zarządzanie wiedzą – raport z badań, „E-mentor” 2006, nr 1(14), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/274 (dostęp 14.04.2006).
20.Przetacka Z, Różnorodność ze względu na wiek – zarządzanie wiekiem w organizacjach, „Kobieta i Biznes: akademicko-gospodarcze forum” 2009, nr 17.
21.Rakowska A., Pastuszak Z., Menedżer z głową w chmurach. Cloud managing i jego wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 4.
22.Raport: Kandydat w sieci, www.hrk.pl/docs/raport_marzec2011.pdf (dostęp marzec 2011).
23.Rosa G., Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń y, x i baby boomers, w: G. Rosa (red.), Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 751, Problemy Zarządzania
24.Rusak P., X, Y, Z: Pokoleniowa bitwa biurowa, w: Przewodnik pracodawcy, http://edukacja.jeleniagora.pl/doc/publication.pdf, 2013/2014.
25.Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M., Zaborek K., Osoby 50+ na rynku pracy: intermentoring jako model budowania dojrzałej współpracy międzypokoleniowej, www.lbs.pl/projekt/dezaktywizacja/files/Zaborek_art.pdf (dostęp 9.02.2013).
26.Sajkiewicz A., Wyzwania IT w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego” 2006, nr 1.
27.Sowińska-Bonder K., Bliżej biznesu, „Personel i Zarządzanie” 2010, nr 1.
28.Stachowska S., Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2014, nr 2.
29.Striker M., Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia – wyniki badań empirycznych, „Business and Management” 2011, nr 223.
30.Strojny M., Portale korporacyjne a zarządzanie wiedzą - raport z badań, „E-mentor” 2006, nr 1(14), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/274 (dostęp 12.04.2006).
31.Stuss M.M., Wpływ globalizacji na funkcjonowanie działów HR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 172, Poznań 2011.
32.Szumowski W., Sytuacyjny sposób realizacji funkcji HR, „Nauki o Zarządzaniu” 2011, nr 8. Wang Y., Haggerty N., Knowledge Transfer in Virtual Settings: the Role of Individual Virtual Competency, „International Systems Journal” 2009.
33.Wojtaszczyk K., Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C – ocena na podstawie autodiagnozy studentów, „E-mentor” 2013, nr 2(49), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/49/id/1003 (dostęp 25.04.2013).
34.Woszczyk P., Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji, w: P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź 2013.
35.Woźniak M., IT wobec współczesnych wyzwań funkcjonowania organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2012, nr 1.
36.Woźniakowski A., Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR: nowe wyzwania dla dyrektorów HR, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 2.
37.Zdanowicz S., Technologia w służbie działom HR: rozwiązania on-line wsparciem w rekrutacji i systemowym zarządzaniu talentami, „Personel i Zarządzanie” 2011, nr 11.