Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

Autorzy: Barbara Wyrzykowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: zespół projektowy kapitał ludzki zarządzanie zespołem projektowym
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (231-241)

Abstrakt

Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na powodzenie projektu jest czynnik ludzki. Od właściwie prowadzonej polityki kadrowej zależy, czy projekt będzie realizowany w sposób skuteczny i ekonomiczny. Celem artykułu jest przedstawienie procesów zarządzania kapitałem ludzkim w zespołach projektowych. Opracowanie ma charakter przeglądowy, źródłem danych była najnowsza literatura z zakresu omawianej problematyki. Osoby pracujące w projekcie podlegają zarówno procesom zarządzania zespołem projektowym, jak i procesom zarządzania kapitałem ludzkim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, ECONOMICUS, Szczecin 2011.
2.Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa 2014.
3.Kasperek M., Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
4.Kisielnicki J., Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki, Oficyna a Wolters Kluwer busines, Warszawa 2014.
5.Koźmiński A.K., Hodowcy talentów, „Rzeczpospolita” 16.07.2013.
6.Kożusznik B., Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
7.Miller D., Zespoły. Co trzeba wiedzieć robić i mówić, aby stworzyć dobry zespół, PWE, Warszawa 2010.
8.OECD, Human Capital Investment: An International Comparison, OECD Publications, Paris 1998.
9.Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
10.Rutka R., Wróbel P. (red.), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa 2012.
11.Soroka S., Zarządzanie projektami, materiały wykładowe, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2009.
12.Szaban J., Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013.
13.Wilczek M.T., Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2002.
14.Wyrzykowska B., Struktura kapitału ludzkiego a zmiany na rynku pracy w Polsce, w: A. Tomaszuk (red.), Organizacje wobec wyzwań XXI wieku, „Przedsiębiorczość i zarządzanie” 2014, t. XV, z. 6.