Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
PROCES TWORZENIA ZESPOŁÓW ZRÓŻNICOWANYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Autorzy: Beata Krawczyk-Bryłka
Politechnika Gdańska

Katarzyna Stankiewicz
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością zespół zróżnicowany planowanie personelu rekrutacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (295-306)

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki zarządzania zespołami zróżnicowanymi pod względem płci i wieku w kontekście procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Skupiono się głównie na planowaniu zasobów i doborze pracowników i wskazano ich znaczenie dla zarządzania kapitałem ludzkim zespołów pracowniczych. Celem artykułu jest analiza uwzględniania zarządzania różnorodnością pod względem płci i wieku w planowaniu zasobów i w rekrutacji. Cel ten zrealizowano dzięki badaniom przeprowadzonym w grupie pracownikach działów HR polskich przedsiębiorstw. Zaproponowano model wpływu tych etapów zarządzania zasobami ludzkimi na wzrost wartości potencjału zespołów zróżnicowanych i w konsekwencji możliwośćkorzystania z tego potencjału w kolejnych procesach zarządzania zasobami ludzkimi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska S., Presja demograficzna na rynek pracy i gospodarkę – przypadek Polski, w: Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
2.Jasińska J., Planowanie kadr, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.
3.Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
4.Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.
5.Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.
6.Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Rekrutacja i selekcja, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
7.Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
8.Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa 2003.
9.Sznajder A. Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013.
10.Wiśniewski Z., Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.