Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
ZARZĄDZANIE ZMĘCZENIEM PRACOWNIKÓW: METODY I NARZĘDZIA POMIARU ZMĘCZENIA

Autorzy: Marcin Kuliński
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: systemy zarządzania zarządzanie ryzykiem ergonomia psychometria sen
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (79-90)

Abstrakt

Wysiłki mające na celu tworzenie systemów zarządzania zmęczeniem podejmowane są od ponad dekady. Prowadzone w ich ramach prace badawcze dotyczą przede wszystkim kierowców zawodowych, pilotów i naziemnego personelu kontroli lotów, górników, osób zatrudnionych w budownictwie czy rybołówstwie morskim, czyli zawodów, w których skutki potencjalnych błędów wynikających ze zmęczenia są najpoważniejsze. W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod i narzędzi wykrywających i oceniających zmęczenie, mogących znaleźć zastosowanie w systemach tego typu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker A., Ferguson S., Work Design, Fatigue and Sleep. A Resource Document for the Minerals Industry, The Centre for Sleep Research, University of South Australia 2004.
2.De Vries J., Michielsen H.J., Van Heck G.L., Assessment of Fatigue Among Working People: a Comparison of Six Questionnaires, „Occupational and Environmental Medicine” 2003, No. 60 (suppl. 1).
3.Fatigue Management for the Western Australian Mining Industry. Guideline, Government of Western Australia, Department of Industry and Resources 2000.
4.Greeley H.P., Friets E., Wilson J.P., Raghavan S., Picone J., Berg J., Detecting Fatigue from Voice Using Speech Recognition, Proceedings of the 6th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology 2006.
5.He J., Roberson S., Fields B., Peng J., Cielocha S., Coltea J., Fatigue Detection Using Smartphones, „Journal of Ergonomics” 2013, No. 3(3).
6.Jansen N.W.H., Van Amelsvoort L.G.P.M., Kristensen T.S., Van den Brandt P.A., Kant, I.J., Work Schedules and Fatigue: a Prospective Cohort Study, „Occupational and Environmental Medicine” 2003, No. 60 (suppl. 1).
7.Kant I.J., Bültmann U., Schröer K.A.P., Beurskens A.J.H.M., Van Amelsvoort L.G.P.M., Swaen G.M.H., An Epidemiological Approach to Study Fatigue in the Working Population: the Maastricht Cohort Study, „Occupational and Environmental Medicine” 2003, No. 60
8.Krupp L.B., LaRocca N.G., Muir-Nash J., Steinberg A.D., The Fatigue Severity Scale. Application to Patients with Multiple Sclerosis and Systemic Lupus Erythematosus, „Archives of Neurology” 1989, No. 46.
9.Lavie P., Ultrashort Sleep Waking Schedule. III. ‘Gates’ and ‘Forbidden Zones’ for Sleep, „Electroencephalographical and Clinical Neurophysiology” 1986, No. 63.
10.Lerdal A., Wahl A.K., Rustoen T., Hanestad B.R., Moum T., Fatigue in the General Population: a Translation and Test of the Psychometric Properties of the Norwegian Version of the Fatigue Severity Scale, „Scandinavian Journal of Public Health” 2005, No. 33
11.Michielsen H.J., De Vries J., Van Heck G.L., Psychometric Qualities of a Brief Self-Rated Fatigue Measure: The Fatigue Assessment Scale, „Journal of Psychosomatic Research” 2003, No. 54(4).
12.Michielsen H.J., De Vries J., Van Heck G.L., Van de Vijver F.J., Sijtsma K., Examination of the Dimensionality of Fatigue: The Construction of the Fatigue Assessment Scale (FAS), „European Journal of Psychological Assessment” 2004, No. 20(1).
13.Saradadevi M., Bajaj P., Driver Fatigue Detection Using Mouth and Yawning Analysis, „International Journal of Computer Science and Network Security” 2008, No. 8(6).
14.Shen J., Botly L.C., Chung S.A., Gibbs A.L., Sabanadzovic S., Shapiro C.M., Fatigue and Shift Work, „Journal of sleep research” 2006, No. 15(1).
15.Valko P.O., Bassetti C.L., Bloch K.E., Held U., Baumann C.R., Validation of the Fatigue Severity Scale in a Swiss Cohort, „Sleep” 2008, No. 31(11).
16.Vercoulen J., Swanink C., Fennis J., Galama J., van der Meer J., Bleijenberg G., Dimensional Assessment of Chronic Fatigue Syndrome, „Journal of Psychosomatic Research” 1994, No. 38.
17.Violanti J.M., Shifts, Extended Work Hours, and Fatigue: an Assessment of Health and Personal Risks for Police Officers, New York: US Department of Justice 2012.
18.Vural E., Cetin M., Ercil A., Littlewort G., Bartlett M., Movellan J., Drowsy Driver Detection Through Facial Movement Analysis, „Lecture Notes in Computer Science” 2007, No. 4796.
19.Wierwille W.W., Wreggit S.S., Kirn C.L., Ellsworth L.A., Fairbanks R.J., Research on Vehicle-Based Driver Status Performance Monitoring; Development, Validation, and Refinement of Algorithms For Detection of Driver Drowsiness. Final Report, Office of Cras