Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
ANALIZA WYBRANYCH ZMIENNYCH KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO NA PRZYKŁADZIE FIRM Z BRANŻY SZKOLENIOWO-DORADCZEJ Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Autorzy: Piotr Blicharz
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: kapitał ludzki kapitał intelektualny szkolenia doradztwo
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (257-268)

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji kapitału intelektualnego i charakterystyki sektora doradczo-szkoleniowego oraz zaprezentowanie wyników badań własnych, w tym oceny wybranych zmiennych kapitału ludzkiego. W pierwszej części artykułu zdefiniowano kapitał intelektualny, w drugiej dokonano krótkiej analizy sektora doradczo- -szkoleniowego, zaś w ostatniej przedstawiono metody badań oraz ich wyniki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barber F., Strack R., Naucz się zarządzać firmą, której głównym zasobem są ludzie, „Harvard Business Review Polska”, kwiecień 2007.
2.Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
3.Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
4.Ittner Ch.D., Larcker D.F., Skąd się biorą niepowodzenia w wykorzystaniu niefinansowych mierników sukcesu, „Harvard Business Review Polska”, sierpień 2004.
5.Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
6.Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2006.
7.Karwowski W., Zarządzanie wiedzą o czynnikach ludzkich w organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
8.Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
9.Sopińska A., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2005.