Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
ZATRUDNIANIE I MOTYWOWANIE PRACUJĄCYCH STUDENTÓW

Autorzy: Wojciech Jarecki
Uniwersytet Szczeciński

Robert Rudnik
Słowa kluczowe: kompetencje motywacja rynek pracy.
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (281-294)

Abstrakt

W artykule omówiono problem pracy studentów studiów stacjonarnych. Celem było określenie profilu studentów podejmujących pracę zawodową, poznanie przyczyn jej podjęcia i czynników motywujących studentów do pracy. Uzyskane wyniki pokazały, że praca podejmowana jest głównie dla uzyskania niezależności finansowej, studenci pracują na stanowiskach wymagających słabych kompetencji, a główne czynniki motywujące ich do pracy nie są związane z podnoszeniem kompetencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
2.Capgemini 2007, Demographische Trends 2007. Analyse und Handlungsempfehlungen zum Demographischen Wandel in deutschen Unternehmen, www.de.capgemini.com.
3.Jarecki W., Rekrutacja pracowników, Economicus, Szczecin 2012.
4.Leśniewski M.A., Berny J., Motywowanie placowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 90, seria „Administracja i Zarządzanie” nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrod