Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
NOWE WYZWANIA DLA SYSTEMU OCEN PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

Autorzy: Joanna Dzieńdziora
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Słowa kluczowe: ocenianie pracowników system oceniania pracowników oceny okresowe kryteria ocen częstotliwość oceniania instytucje integracji i pomocy społecznej
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (269-280)

Abstrakt

Celem opracowania jest wskazanie nowych wyzwań dla systemu ocen pracowniczych w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Rozważania opierają się na przekonaniu, iż system ocen pracowniczych może w przyszłości zmieniać swoje oblicze. Nowe problemy i wyzwania ograniczają bowiem jego stosowanie w organizacjach o wysokim poziomie stabilności zatrudnienia i działających w stabilnym otoczeniu. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Założenia badań identyfikują system ocen pracowniczych jako narzędzie zalecane i przydatne w charakterystyce i ocenie kompetencji pracowników pod względem ich zgodności z realizacją zadań. Należy jednak podkreślić, że przyjęcie takiego założenia jest uprawnione tylko w sytuacji odwoływania się do wyników przeprowadzonej diagnozy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dzieńdziora J., Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008.
2.Dzieńdziora J., The New Problems and Challenges for the Employee Assessment System, w: L. Jeziorski, S. Borkowski, Zarządzanie, doskonalenie, zmiany, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008.
3.Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007.
4.Kusio U., Implozja rzeczywistości ekranu, w: M. Sokołowski (red.), U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, Oficyna Wydawnicza „Kastylia”, Olsztyn 2005.
5.Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami, Poltext, Warszawa 1997.
6.Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.
7.Łucewicz J., Ocenianie pracowników, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004.
8.Marshall S.P., Tworzenie uczących się społeczności na miarę XXI wieku, w: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
9.Pocztowski A., Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.