Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
Recenzja - Marta Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Autorzy: Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:5 (441-445)
Pobierz plik

Plik artykułu