Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2017, tom 2, numer 1
RAMOWANIE SZKOŁY I EDUKACJI W POLSKIM DYSKURSIE PRASOWYM

Autorzy: Justyna Dobrołowicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (25-42)
Pobierz plik

Plik artykułu