Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-40
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie

Autorzy: Marta Sukiennik
AGH w Krakowie

Aneta Napieraj
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dominik Rusek
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe: optymalizacja Lean Management ryzyko produkcyjne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (495-505)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób wybrane narzędzia i techniki Lean Management mogą służyć optymalizacji ryzyka produkcyjnego. Próby takiej analizy dokonano w oparciu o dane procesu produkcyjnego, realizowanego w jednym z przedsiębiorstw. Po zebraniu niezbędnych danych empirycznych, dokonano szeregu analiz i przedstawiono propozycje, których wynikiem jest optymalizacja czasu trwania procesu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gil, Z. (2001). Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.
2.Huber, Z. (2016). Metoda 5 x why. Pobrane z: http://www.huber.pl/articles/art-3.pdf (18.11.2016).
3.Rumel-Syska, Z. (1990). Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne. Warszawa: PWN.
4.Szczęśniak, B., Zasadzień, M., Wapienik, Ł. (2016). Zastosowanie analizy Pareto oraz Diagramu Ishikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych. Pobrane z: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z63a/ARTYKU%A3%209.pdf (18.11.2016).