Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 54.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Ruch miejski smart city na Podkarpaciu. Nowoczesna inicjatywa społeczna czy działalność partyjna pod zmienionym szyldem
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
2. Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
3. Tendencje rozwojowe w obszarach polskich portów morskich z uwzględnieniem tranzytu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
4. Studium przypadku jako metoda dydaktyczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
5. ANALIZA KOSZTÓW GOSPODARCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
6. STRUKTURALNE UWARUNKOWANIA MECHANIZMU TRANSMISJI IMPULSÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ W LATACH 1984–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
7. Śmierć grzesznika. Kilka uwag o Anatomii Martynusa Lutra i Relacyi a oraz suplice […] za predykantem Burchardym
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
8. Rycerz, wojownik, poeta. Okołoliterackie aspekty kultury rycerskiej na Śląsku i jej czeskie inspiracje
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
9. Korespondencja Lwa Sapiehy do Radziwiłłów (w latach 1586–1622). Przyczynek do postrzegania na Litwie Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
10. Caloric Restriction Diet (CR diet) or Mediterranean Diet (MD) - Which is the Best Choice for Former Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
11. What Does Post-Exercise Proteinuria Tell Us About Kidneys?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
12. Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
13. Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
14. Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
15. Spółka miejska w usługach komunalnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
16. Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS)
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
17. E-KONSUMENT W GRUPIE WIEKOWEJ 55+
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
18. Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
19. Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki,literatury i przeżycia
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
20. Między Rosją a Zachodem. Polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
21. Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
22. Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
23. Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
24. Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
25. Arnoszt z Pardubic w pamięci lokalnej Kłodzka
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
26. Socially Responsible Investments, as a Trend on the European Capital Market
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
27. Ucieczka w formę. Intymizm w portretach sportowców w filmach dokumentalnych Superciężki i Wojownik Jacka Bławuta
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
28. Rola instrumentów płatności natychmiastowych w bankowych rozliczeniach pieniężnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
29. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part II. Does Higher Intensity Means Better Outcome?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
30. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
31. Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
32. Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Przejdź
33. Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na gruncie RODO
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Przejdź
34. Long-term changes in the numbers of waterbirds at an important European wintering site
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Przejdź
35. Rola rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
36. The performance of the SMEs in Poland during and after financial crisis and economic downturn – on the EU-28 background
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
37. Robo-advisors in asset management – the experience from Germany
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
38. Characteristics of a new variant of rabbit haemorrhagic disease virus – RHDV2
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Przejdź
39. Zwrot nakładów z majątku wspólnego małżonków na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty drugiego małżonka a ius retentionis – pytanie o celowość poszerzania katalogu wyjątków wymienionych w art. 461 § 2 k.c.
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
40. Reimbursement of the expenditures from the joint property of the spouses on the real estate constituting personal property of one of them – is it possible to extend the exceptions to the retention right
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
41. Analysis of Training Loads among Swimmers with Disabilities during Specific Preparation Period
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
42. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 grudnia 2020 r., II SA/Go 337/20, dotycząca opłaty za usunięcie drzew i krzewów
(Studia Administracyjne)
1(13)|2021 2021 Przejdź
43. Nutritional strategies of young, physically active residents of Wrocław
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Przejdź
44. Wpływ internetu na sposób komunikowania polityków z elektoratem
(Acta Politica Polonica)
1/2022 (53) 2022 Przejdź
45. I Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna, Gdańsk, 26–28 listopada 2021 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2022 (38) 2022 Przejdź
46. „Chagallisch“: Zur Ästhetik der Luft in lyrischen Texten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Przejdź
47. Aktywność posłów IX kadencji Sejmu RP na TikToku – analiza zagadnienia
(Acta Politica Polonica)
1/2023 (55) 2023 Przejdź
48. Cyberbezpieczeństwo sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Przejdź
49. Ulga na dzieci – analiza konstrukcji prawnej oraz przegląd orzecznictwa sądowego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2024 (47) 2024 Przejdź
50. Ogólnopolska konferencja naukowa „Cyfryzacja – informatyzacja – cyberbezpieczeństwo. Perspektywy, szanse i zagrożenia dla administracji publicznej”, Szczecin–Radom, 4 lipca 2023 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2024 (47) 2024 Przejdź
51. Sprawozdanie z IV Konkursu z Prawa Finansowego zorganizowanego przez Zespół Badawczy Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, Szczecin, 16 stycznia 2023 roku
(Studia Administracyjne)
2(18)|2023 2023 Przejdź
52. Sprawozdanie z Europejskiego Dnia Prawnika zorganizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 25 października 2023r.
(Studia Administracyjne)
1(19)|2024 2024 Przejdź
53. The importance of selected units of the public finances sector in the Polish legal order in the context of the right to protection of health - analysis of selected issues
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2024 (48) 2024 Przejdź
54. Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty - bezpieczeństwo uczniów”, Szczecin, 19 września 2023 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2024 (48) 2024 Przejdź
Strona