Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Ucieczka w formę. Intymizm w portretach sportowców w filmach dokumentalnych Superciężki i Wojownik Jacka Bławuta

Autorzy: Dominik Wierski
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: sport intymizm film dokumentalny Jacek Bławut
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (61-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tematem tekstu jest sposób, w jaki w wybranych filmach dokumentalnych Jacka Bławuta (Superciężki [1984] oraz Wojownik [2007]) ukazany jest sport. Reżyser oddaje jego sens, lecz przede wszystkim traktuje jako punkt wyjścia do często bardzo osobistej i intymnej refleksji na temat ludzkich zmagań z otaczającą rzeczywistością. Autor rzadko koncentruje się na sportowych wynikach i klasycznych zwycięzcach. Zazwyczaj ukazuje zmagania bohaterów z samym sobą, własnymi słabościami, przeszłością, ograniczeniami. Bławut, opowiadając o swych bohaterach poza kadrem, zdaje się również konstruować osobistą wypowiedź o sobie samym – jako dokumentaliście i człowieku. Tekst jest próbą ukazania, w jaki sposób w poszczególnych filmach ewoluował reżyserski styl opowiadania o sporcie, a także w jaki sposób sport stawał się dla Bławuta punktem wyjścia do tego, by „zobaczyć coś więcej” w swych bohaterach, człowieku w ogóle, a także w sobie samym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bławut, Jacek. Bohater w filmie dokumentalnym. Koncepcja autorska. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT, 2010.
2.„Gdy inni włączają, ja wyłączam kamerę. Z Jackiem Bławutem rozmawia Tadeusz Szyma”, Kino 5 (2004): 18.
3.Kubisiowska, Katarzyna. „Rzecznik, wojownik i tchórz”. Tygodnik Powszechny 31 (2009): 34–35.
4.Lis, Monika. „Rites de passages według Jacka Bławuta”. W: Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, red. Małgorzata Hendrykowska, 157–170. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005.
5.Lubelski, Tadeusz. „Jacek Bławut, filmowiec pochłonięty przez ludzi”, tekst opublikowany w książeczce dołączonej do dwupłytowego albumu DVD z filmami Jacka Bławuta, wydanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny w serii Polska Szkoła Dokumentu.
6.Maciejewski, Łukasz. „Samotność długodystansowca. Jacek Bławut: portret reżysera”. Tygodnik Powszechny 25 (2007): 20.
7.Mąka-Malatyńska, Katarzyna, Justyna Czaja, Anna Śliwińska, Krzysztof Kozłowski. „Polski film dokumentalny po roku 2000”. W: Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. Małgorzata Hendrykowska, 573–699. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.
8.Otto, Wojciech. Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012.
9.Pławuszewski, Piotr. „Opowieść reżysera, który chce być reżyserowany”. Images 19 (2012): 176–179.
10.Sobolewski, Tadeusz. „Prawda czy legenda?”. Gazeta Wyborcza, 24.06.2007. Dostęp 4.09.2017.http://wyborcza.pl/1,75410,4248613.html?disableRedirects=true.