Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
E-KONSUMENT W GRUPIE WIEKOWEJ 55+

Autorzy: Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki

Dominika Kaczorowska-Spychalska
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Słowa kluczowe: e-commerce e-konsument senior
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (111-120)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Starzenie się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych jest postrzegane jako jeden z najbardziej widocznych trendów współczesnego świata. W efekcie potencjał rynku ukierunkowanego na klientów powyżej 55 roku życia zdecydowanie wzrasta. Seniorzy nie chcą być postrzegani jedynie przez pryzmat swoich lat i związanych z tym ograniczeń. Coraz częściej sięgają po produkty i rozwiązania zaawansowane technologicznie. W rezultacie ukształtowała się nowa kategoria klienta: e-senior, który aktywnie korzysta z komputera i możliwości internetu. Autorzy artykułu podjęli próbę określenia znaczenia e-commercedla konsumentów powyżej 55 roku życia. Szczegółowo omówiono istotę ich zachowań nabywczych w przestrzeni on-line i przesłanki je determinujące. Prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych autorów w omawianym zakresie.

Bibliografia

1.Bednarowska, Z., Jędruszek, B. (2012). Prawie 70% młodych ludzi robi zakupy w sieci. PMR. Pobrane z: http://www.research-pmr.com (19.10.2015).
2.Belka, A. (2013). Premium w e-commerce. Marketing w Praktyce, 8, 28–30.
3.Bonek, T., Smaga, M. (2012). Biznes w Internecie. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Dejnaka, A. (2012). Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych. Warszawa: CeDeWu.
5.Dutko, M. (2013). E-Biznes. Poradnik praktyka. Gliwice: Helion.
6.Feldy, M. (2012). Sklepy internetowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Gemius Polska, Izba Gospodarki Elektronicznej (2015). E-commerce oczami internautów, E-commerce w Polsce 2015. Warszawa.
8.Gordon, M. (2013). Jak przyciągnąć niekupujących. Marketing w Praktyce, 8, 40–41.
9.Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). e-Commerce. Bydgoszcz–Łódź: Branta.
10.Hille, P., Walsh, G., Cleveland, M. (2015). Consumer Fear of Online Identity Theft: Scale Development and Validation. Journal of Interactive Marketing, 30, 1–19.
11.Hoffamann, M. (2015). e-Commerce, Raport strategiczny Internet 2014. Warszawa: IAB Polska, PWC.
12.https://www.oecd.org/internet/ieconomy/2771174.pdf (17.10.2015).
13.Jak się żyje osobom starszym w Polsce. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jak-sie-zyje-osobom--starszym-w-polsce-,8,1.html (19.10.2015).
14.Kołodziejska, M. (2012). Obiecujący rynek. Marketing w Praktyce, 8, 36–38.
15.Kotarbiński, J. (2012). Starszy klient w sklepie. Marketing w Praktyce, 8, 41–43.
16.Kozielski, R. (2012). Nadciąga „silver tsunami”. Marketing w Praktyce, 8, 30–32.
17.Norris, M., West, S. (2001). e-Biznes. Warszawa: Wyd. Komunikacji i Łączności.
18.Prognoza ludności do 2030 roku. GUS. Pobrane z: http://www.stat.gov.pl (21.10.2015).
19.Szpringer, W. (2000). Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja. Warszawa: Difin.
20.Wałach, D., Wartość polskiego rynku commerce w 2015 r. Pobrane z: http://www.reseller--news.pl/var/raport-wartosc-polskiego-rynku-e-commerce-w-2015r (19.10.2015).
21.Żurawski, T. (2015). Jak mówić – bo warto – do 50+. Marketing w Praktyce, 2, 6–8.