Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Autorzy: Dominik Kubacki
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: rynek efektywny; hipoteza rynku efektywnego; testy/analiza zdarzeń
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (123-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Celem artykułu jest ocena czy wybrane europejskie rynki finansowe są efektywne informacyjnie w formie półsilnej oraz dokonanie analizy porównawczej pomiędzy wybranymi rynkami wschodzącymi a dojrzałymi. Metodologia badania – Przy użyciu analizy zdarzeń sprawdzono szybkość odzwierciedlenia w cenach instrumentów finansowych na podanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o wskaźniku dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto przez krajowe instytucje sprawozdawcze. Wynik – Wyniki badań empirycznych na rynkach w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii wykazały, że analizowane rynki finansowe nie są w pełni zgodne z teorią rynków efektywnych w formie półsilnej. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że wyższa efektywność informacyjna nie zawsze idzie w parze z dojrzałością rynku. Drugi wniosek jest taki, że stopy procentowe oraz giełdowy rynek akcji w większości przypadków analizowanych krajów, bardziej reagowały na nieoczekiwane informacje o wskaźniku PKB r/r niż na wartości zbliżone do oczekiwań uczestników rynków. Oryginalność/Wartość – Opracowanie stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań nad efektywnością informacyjną polskiego rynku finansowego. W badaniach wykorzystano koncepcję analizy zdarzeń do zbadania półsilnej efektywności informacyjnej nie tylko na rynku akcji, jak również na rynku innych aktywów finansowych takich jak: obligacje, stopy procentowe, instrumenty pochodne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Babula, E., Blajer-Gołębiewska A. (2008). Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynku akcji. W: D. Kopycińska (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (s. 7-17). Szczecin: Wydawnictwo Print Group.
3.Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Fama, E. (1965). The Behaviour of stock market proces. The Journal of Business, vol. 38, No. 1.
5.Fama, E. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal of Finance, vol. 25, No.2.
6.Gurgul, H. (2006). Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.
7.Meredyk, K. (2007). Ekonomia ogólna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
8.Starzeński, O. (2006). Elementy analizy rynków finansowych. Katowice: Wydawnictwo GWSH w Katowicach.
9.Starzeński, O. (2011). Analiza rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Szyszka, A. (2003). Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.