Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie

14 (7-20) Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Iwona Foryś Więcej
2.

Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

12 (21-32) Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Waldemar Tarczyński, Paweł Tarczyński Więcej
3.

Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe.

14 (33-46) Iwona Konarzewska Więcej
4.

Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie

12 (47-58) Jarosław Kubiak, Leszek Czapiewski Więcej
5.

Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek

12 (59-70) Jan Purczyński Więcej
6.

Three-component portfolios containing gold


(TRZYSKŁADNIKOWE PORTFELE INWESTYCYJNE Z KOMPONENTEM ZŁOTA)
12 (71-82) Katarzyna Mamcarz Więcej
7.

Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym

14 (83-96) Lesław Markowski Więcej
8.

Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych

14 (97-110) Leszek Czapiewski Więcej
9.

Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

12 (111-122) Adam Zaremba, Szymon Okoń Więcej
10.

Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

12 (123-134) Dominik Kubacki Więcej
11.

Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków

12 (135-146) Joanna Rachuba Więcej
12.

Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych

12 (147-158) Mariusz Kicia Więcej
13.

Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego

14 (159-172) Iwona Dittmann Więcej
14.

Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst

12 (173-184) Marek Pauka, Bogumiła Brycz Więcej
15.

Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność

12 (185-196) Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka, Ewa Michalska Więcej
16.

Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza

10 (197-206) Ryszard Węgrzyn Więcej
17.

Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych

14 (207-220) Małgorzata Just Więcej
18.

Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej

10 (221-230) Paweł Jamróz Więcej
19.

Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016

10 (231-240) Wojciech Krawiec Więcej
20.

Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym

10 (241-250) Ilona Żelazowska Więcej
21.

Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych

12 (251-262) Katarzyna Wawrzyniak, Barbara Batóg Więcej
22.

Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015

10 (263-272) Dorota Żebrowska-Suchodolska Więcej
23.

Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich

14 (273-286) Krzysztof Kowalke Więcej
24.

Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw

16 (287-302) Piotr Szczepankowski Więcej
25.

Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych

10 (303-312) Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska Więcej
26.

Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych

12 (313-324) Blanka Łęt Więcej
27.

Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich

14 (325-338) Sebastian Majewski Więcej
28.

Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych

14 (339-352) Iwona Foryś, Mirosław Górski Więcej
29.

Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange


(ANOMALIE NA RYNKU WSCHODZĄCYM – EFEKTY MIESIĘCZNE DLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE)
10 (353-362) Joanna Lizińska Więcej
30.

Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey


(PŁYNNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO I STOPY ZWROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE: BADANIE WSTĘPNE)
12 (363-374) Szymon Stereńczak Więcej
31.

Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku

14 (375-388) Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz Więcej
32.

Migracja wartości w spółkach dywidendowych

12 (389-400) Mirosław Wypych Więcej
33.

Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności

12 (401-412) Ewa Widz Więcej
34.

Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne

10 (413-422) Kinga Flaga-Gieruszyńska Więcej
35.

Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych

12 (423-434) Urszula Gierałtowska, Putek-Szeląg Ewa Więcej
36.

Fundusze REIT – doświadczenia światowe a rynek polski

13 (435-447) Urszula Gierałtowska Więcej