Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności

Autorzy: Ewa Widz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: wolumen obrotu zmienność stóp zwrotu stopy zwrotu indeksy GPW w Warszawie przyczynowość w sensie Grangera
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (401-412)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – określenie zależności przyczynowych między wysokością stóp zwrotu głównych indeksów giełdowych GPW w Warszawie oraz ich zmiennością a wolumenem obrotu akcjami – uczestnikami indeksów. Metodologia badania – analiza zależności korelacyjnych, test przyczynowości Grangera. Wynik – słaba korelacja między stopami zwrotu badanych indeksów (i ich zmiennością) a wolumenem obrotu, istnienie przyczynowości w sensie Grangera w kierunku od stóp zwrotu i ich zmienności do wolumenu obrotu dla indeksów WIG i mWIG40 przy jednoczesnym braku tego typu zależności dla indeksów WIG20 i sWIG80. Oryginalność/Wartość – brak badań nad zależnością zmienności stóp zwrotu indeksów i ich wolumenu obrotu na rynku polskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hiemstra, C., Jones, J.D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. Journal of Finance, Vol. 49, No. 5, 1639–1664.
2.Charemza, W., Deadman, D. (1997). Nowa ekonometria. Warszawa: PWE.
3.Karpoff, J.M. (1987). The relation between price changes and trading volume: A survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 22, 109–126.
4.Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: PWN.
5.Lee, B.S., Rui, O.M. (2002). The dynamic relationship between stock returns and trading volume: Domestic and cross-country evidence. Journal of Banking and Finance, Vol. 26 (1), 51–78.
6.Maddala, G.S. (2008). Ekonometria. Warszawa: PWN.
7.Marcinkiewicz, E. (2010). Badanie przyczynowości w relacji cena – wolumen na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 616, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 29, 479–488.
8.Osińska, M. (2008). Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Toruń: Wydawnictwo UMK.
9.Rambeza, J., Przekota, G., Szczepańska-Przekota, A. (2008). Analiza powiązań między indeksami giełdowymi i wielkością obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt. Rynki i Instytucje Finansowe, 61–69.
10.Rogalski, R.J. (1978). The Dependence of Prices and Volume. Review of Economics and Statistics, Vol. 60, 268–274.
11.Smirlock, M., Starks, L.T. (1988). An Empirical Analysis of the Stock Price-Volume Relationship. Journal of Banking and Finance, Vol. 12 (1), 802–816.
12.Syczewska, E. (2014). Przyczynowość w sensie Grangera – wybrane metody. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XV/4, 169–180.
13.Wójtowicz, T. (2008). Wpływ wielkości obrotów na ocenę warunkowej wariancji stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie. Rynek Kapitałowy – skuteczne inwestowanie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 10, 685–696.