Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym

Autorzy: Lesław Markowski
Katedra Metod Ilościowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: CAPM beta bety dolnostronne proces generujący dane.
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (83-96)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Celem niniejszej pracy było przedstawienie relacji między klasycznymi i dolnostronnymi współczynnikami beta w kontekście przyjęcia procesu generującego dane. Metoda badania – Analizy teoretyczne stanowiły podstawę do określenia związku między współczynnikami beta w podejściu klasycznym i dolnostronnym. Badania empiryczne oparto na analizie regresji i korelacji szeregów czasowych miesięcznych stóp zwrotu subindeksów sektorowych GPW w Warszawie. Wynik – Wyniki badań empirycznych wskazują, iż relacje klasycznych i dolnostronnych systematycznych miar ryzyka zależą od podstawowych parametrów rozkładu stóp zwrotu indeksu, będącego aproksymantą portfela rynkowego. Wykazano istotne statystycznie korelacje między odchyleniem standardowym, asymetrią i kurtozą portfela rynkowego, a miarami wyrażającymi zależność badanych współczynników beta. Oryginalność/Wartość – Przedstawione argumenty mogą być wskazówką przy wyborze systematycznych miar ryzyka i ocenie rzeczywistych współczynników beta. Wybór ten determinowany jest procesem generującym dane, co może wpływać na rozbieżności w wynikach testów modelu CAPM.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alles, L., Murray, L. (2013). Rewards for downside risk in Asian markets, Journal of Banking & Finance, 37, 2501-2509.
2.Artavanis, N., Diacogiannis, G., Mylonakis, J. (2010). The D-CAPM: The Case of Britain and France, International Journal of Economics and Finance, 3, August, 25-38.
3.Bawa, V.S., Lindenberg, E.B. (1977). Capital Market Equilibrium in a Mean-Lower Partial Moment Framework, Journal of Financial Economics, 5, 189-200.
4.Estrada, J. (2002). Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM, Emerging Markets Review, 3, 365-379.
5.Galagedera Don, U. A. (2007). An Alternative Perspective on the Relationship between Downside Beta and CAPM Beta, Emerging Markets Review, 8 (1), 4-19.
6.Galagedera Don, U. A. (2009). An Analytical Framework for Explaining Relative Preformance of CAPM Beta and Downside Beta, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 12 (3), 341-358.
7.Harlow, W.V., Rao, R.K.S. (1989). Asset pricing in a generalized mean-lower partial moment framework: theory and evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24(3), 285-311.
8.Hogan, W., Warren, J. (1974). Toward the development of an equilibrium capital-market model based on semivariance, Journal of Financial Quantitative Analysis 9, 1–11.
9.Markowski, L. (2013). Empirical tests of the CAPM and D-CAPM models at the Warsaw Stock Exchange, [w] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, (red.) Barczak, A.S., Tworek, P. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 57-70.
10.Nantell, T.J., Price, B. (1979). An analytical comparison of variance and semivariance capital market theories, Journal of Financial Quantitative Analysis, 14, 221–242.
11.Pedersen, C., Hwang, S., (2007). Does downside beta matter in asset pricing? Applied Financial Economics 17, 961-978.
12.Price, K., Price, B., Nantell, T.J. (1982). Variance and lower partial moment measures of systematic risk: some analytical and empirical results, The Journal of Finance, 37 (3), 843-855.