Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński

Mirosław Górski
Kancelaria prawno-podatkowa
Słowa kluczowe: najem leasing operacyjny rynek nieruchomości
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (339-352)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badania było wyspecyfikowanie wad i zalet obu umów z uwagi na różne kryteria formalno–prawne oraz podatkowe, które skłaniają podmioty działające na rynku nieruchomości do wyboru jednej z omawianych form dysponowania nieruchomością na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Metodologia badania –Analiza porównawcza – w artykule przeanalizowane zostały dwie instytucje prawne wykorzystywane na rynku nieruchomości komercyjnych: najem oraz leasing operacyjny. Porównania dokonano między innymi z uwagi na cel, czas, formę i tryb zawarcia umowy, a także z uwagi na funkcje społeczno–gospodarcze tych instytucji prawnych. W tym celu zaprezentowano i zbadano również aktywność podmiotów oferujących w Polsce nieruchomości w leasing. Wynik – Badanie wykazało, iż leasing operacyjny jest w aktualnym stanie prawnym znacznie bezpieczniejszą oraz atrakcyjniejszą finansowo ofertą dla podmiotów, które zamierzają korzystać z nieruchomości komercyjnych należących do podmiotów trzecich. Dotyczy to zarówno otoczenia prawnego jak i podatkowego leasingu w Polsce. Oryginalność/Wartość – Badania dotychczas prowadzone dotyczyły przede wszystkim leasingu środków trwałych innych niż nieruchomości. Kompleksowa analiza leasingu operacyjnego w kontekście najmu jena gruncie polskich uwarunkowań prawno-podatkowych została przeprowadzona po raz pierwszy. Uzyskane wyniki maja dodatkowo bardzo praktyczny wymiar dla podmiotów gospodarczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ciszewski J. red. (2013). Kodeks cywilny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
2.Doliwa A. (2010). Najem lokali komentarz, C.H. BECK Warszawa.
3.Foryś I. red. (2015). Najem na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
4.Górski M. (2014). Obrót nieruchomościami, wyd. Difin, Warszawa.
5.Kidyba A. (2010). Prawo handlowe, CH Beck, Warszawa.
6.Kidyba A. red. (2014). Kodeksowe umowy handlowe, Wolters Kluwer ,Warszawa.
7.PGW działalność przedsiębiorstw leasingowych (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). GUS, Warszawa.
8.Piechnik L. (2014). Umowa tzw. leasingu operacyjnego wykształcona w krajowej praktyce obrotu gospodarczego, Palestra. Pismo adwokatury polskiej, Nr 3–4 (marzec–kwiecień), s. 126–136.
9.Radwański R. (2002), Prawo cywilne część ogólna, CH Beck, Warszawa.
10.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
11.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami).
12.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).
13.White E. (2016). Global Leasing Report, White Clarke Group.