Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Fundusze REIT – doświadczenia światowe a rynek polski

Autorzy: Urszula Gierałtowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: fundusze REIT rynek nieruchomości fundusz inwestycyjny inwestycje pośrednie
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (435-447)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – zasadniczym celem artykułu jest prezentacja historii i zasad funkcjonowania funduszy REIT oraz ocena perspektyw wprowadzenia tego rozwiązania w Polsce Metodologia badania – W artykule opisano ponad 50 lat doświadczenia amerykańskiego rynku funduszy REIT i dokonano porównania ze słabiej rozwiniętym rynkiem europejskim. Zwrócono uwagę, że globalny rynek funduszy REIT stale się rozwija. Wynik – fundusze REIT są bezpieczne, a ich atrakcyjność wynika przede wszystkim z dobrej dywersyfikacji geograficznej i sektorowej. Autor podkreśla zalety funduszy REIT: niskie zróżnicowanie w dłuższym horyzoncie czasu, wysoką płynność, niską korelację z innymi aktywami. Jak dotąd, Polska nie uczestniczy w rozwoju europejskiego rynku funduszy REIT. Jednak doświadczenia krajów mogą i powinny być wykorzystane przez Polskę. Autor przekonuje, że funkcjonowanie funduszy REIT w Polsce miałby pozytywny wpływ na rozwój polskiego rynku nieruchomości, jednak konieczne jest stworzenie odpowiednich przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania tych funduszy w Polsce. Oryginalność/Wartość – Artykuł stanowi wkład do badań i debaty na temat możliwości wprowadzenia REIT w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, R.I., Benefield, J.D., Hurst, M.E. (2015). Property-type diversification and REIT performance: an analysis of opoerating performance and abnormal returns. Journal of Economics and Finance, 39, 48–74.
2.Ball, M., Lizieri, C., MacGregor, B.D. (1998). The Economics of Commercial Property Markets. London: Routledge.
3.Chan, S.H., Erickson, J., Wang, K. (2003).
4.Real Estate Investment Trust. Structure, performance and invest opportunities. New York: Oxford University Press.
5.EPRA (2016). Annual Market Review. December 2016. Pobrano z: www.epra.com/media/EPRA_Annual_Market_Review_December_2016_1483375747211.pdf.
6.Frączek, B. (2013). Rozwój rynku funduszy typu REIT na świecie. Studia Ekonomiczne, 170, 69–80.
7.Gierałtowska, U. (2010). Inwestycje na rynku nieruchomości w warunkach polskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 612. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 28, 343–356.
8.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Mazurczak, A. (2013). Wpływ kryzysu finansowego na działalność funduszy nieruchomości typu REIT w USA. Studia Ekonomiczne, 155, 69–81.
10.Mizerski, G. (2016). Real Estate Investments Trusts (REITs) – efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości. Warszawa: CeDeWu.
11.REIT Watch (2016). A Monthly Statistical Report on the Real Estate Investment Trust Industry. December 2016. Pobrano z: www.reit.com/sites/default/files/reitwatch/RW1612.pdf.