Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych

Autorzy: Andrzej Karpio
SGGw w Warszawie

Dorota Żebrowska-Suchodolska
SGGw w Warszawie
Słowa kluczowe: wskaźnik Treynora-Mazuy’ego wskaźnik Henrikssona-Mertona selektywność wyczucie rynku
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (303-312)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Głównym celem badań była odpowiedź na pytanie dotyczące silnej efektywności informacyjnej rynku funduszy emerytalnych tuż przed i tuż po zmianie prawa. Metodologia badania - Cały okres został podzielony na dwa podokresy: styczeń 2012 – styczeń 2014 i luty 2014 – luty 2016. Następnie zbudowano modele Treynora – Mazuy’ego oraz Henrikssona – Mertona, a współczynniki estymowano wykorzystując tygodniowe stopy zwrotu. Wynik - Uzyskane wyniki dla obu podokresów porównano ze sobą, co pozwala stwierdzić, że współczynniki wyczucia rynku i selektywności aktywów tuż przed, jak i tuż po zmianie prawa dla większości funduszy były statystycznie nieistotne. Zatem w polityce inwestycyjnej dominuje pasywny sposób zarządzania portfelami funduszy emerytalnych. Oryginalność/Wartość - Dwa lata, jakie upłynęły od zmiany prawa po raz pierwszy umożliwiły ocenę zdolności zarządzających portfelami funduszy przystosowania swojej polityki inwestycyjnej do nowych warunków prawnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czekaj, J. (red.) (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: PWE.
2.Dybał, M. (2008). Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych. Warszawa: CeDeWu.
3.Henriksson, R., Merton, R. (1981). On Market Timing and Investment Performance. II Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills. Journal of Business, 54 (4), 513 – 533.
4.Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2016a). Polish open-end pension funds performance and its persistence. Acta Oeconomia, 15 (1), 15–25.
5.Karpio A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2016b). Efektywność inwestycyjna polskich funduszy emerytalnych w okresie zmian zasad prawnych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17, (3), 64–72.
6.Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Difin.
7.Treynor, J.L., Mazuy, K. (1966). Can Mutual Funds outguess the Market? Harvard Business Review, 44, 131–136.