Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Migracja wartości w spółkach dywidendowych

Autorzy: Mirosław Wypych
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Słowa kluczowe: migracja wartości dywidenda spółka giełdowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (389-400)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że spółki regularnie dzielące się zyskiem z akcjonariuszami w większym stopniu pomnażają kapitał wniesiony do spółki przez inwestora niż spółki, które tego nie czynią. Metodologia badania – Do realizacji celu wykorzystano zjawisko migracji wartości, które odzwierciedla rezultaty wyceny spółki przez rynek kapitałowy. Wyodrębniono migrację wartości rynkowej oraz migrację wartości dodanej. Badaniu poddano spółki systematycznie płacące dywidendy, które określono mianem spółek dywidendowych. Wynik – Badanie wykazało zasadnicze różnice między spółkami sprywatyzowanymi i spółkami, w których udziały posiada Skarb Państwa. Postawiona na wstępie hipoteza została pozytywnie zweryfikowana tylko w odniesieniu do spółek sprywatyzowanych. Oryginalność/Wartość – Wkład do dyskusji na temat wpływu dywidendy na kształtowanie się kursów akcji. Wykazano, że istotną rolę odgrywa tu struktura własności. W przypadku spółek w pełni sprywatyzowanych wyniki badania wskazują na słuszność założeń teorii istotności dywidend.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brabazon T.: Value Migration. Where is the Value in Your Industry Going, „Accountancy Ireland” 1999, v. 31, No 3, June.
2.Gordon M. (1959), The Savings, Earnings and Stock Prices, “Review of Economics and Statistics” vol. 41, no. 2, part 1.
3.Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Kraków – Rzeszów – Zamość,Konsorcjum Akademickie.
4.Lintner J. (1962), Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and Supply of Capital to Corporation, “Review of Economics and Statistics” vol. 44, no. 3.
5.Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Warszawa,Wydawnictwo Naukowe PWN,.
6.Michalski M. (2001), Zarządzanie przez wartość, Warszawa,WIG Press.
7.Miller M., Modigliani F. (1961), Dividend Policy. Growth and Valuation of Shares, “The Journal of Business”, vol. 34, issue 4.
8.Ostrowska E: (2007), Rynek kapitałowy,Warszawa,PWE, 2007.
9.Siudak D. (2013) Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstwa na polskim rynku kapitałowym, Warszawa, C. H. Beck.
10.Siudak M. (2001), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa,Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.
11.Slywotzky A.J. (1966),Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
12.Zarzecki D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Szczecin, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.