Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Three-component portfolios containing gold
(TRZYSKŁADNIKOWE PORTFELE INWESTYCYJNE Z KOMPONENTEM ZŁOTA)

Autorzy: Katarzyna Mamcarz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekomoniczny, Zakład Analiz Rynkowych
Słowa kluczowe: dywersyfikacja portfel z komponentem złota portfel o minimalnej wariancji portfel optymalny
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (71-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu była ocena roli złota jako komponentu trzech portfeli trzyskładnikowych. Każdy zawierał złoto połączone z portfelem dwuskładnikowym: portfelem S&P500 + WILREIT, portfelem S&P500 + TR/J CRB i portfelem WILREIT + TR/J CRB. Metodologia badania – Na podstawie historycznych danych analizowanych aktywów, zgodnie z teorią portfela, zostały skonstruowane dwuskładnikowe portfele o minimalnej wariancji i portfele optymalne, a następnie odpowiednio portfele trzyskładnikowe zawierające inwestycje w złoto. Wynik – Analiza wykazała, że oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko portfeli determinowane były przez poziom charakterystyk ich komponentów. Portfele o większym udziale złota miały niższą minimalną wariancję i wyższą stopę zwrotu. W portfelach optymalnych wraz ze wzrostem odsetka złota spadała stopa zwrotu przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka inwestycji, przy czym portfele o wyższym udziale złota wykazały niższy przedział zmienności stopy zwrotu. Analiza obejmowała lata 1994–2015. Oryginalność/Wartość – Oryginalność badań polega na ocenie roli złota jako komponentu portfeli inwestycyjnych w okresach niepewności na wielu rynkach aktywów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chua, J., Stick, G., Woodward, R. (1990). Diversifying with Gold Stocks. “Financial Analysts Journal”, Vol. 46, No. 4, pp.76–79.
2.Ciner, C. (2001). On the Longrun Relationship between Gold and Silver: A Note, “Global Finance Journal”, 12, pp. 299–303.
3.Davidson S., Faff R., Hillier D., Gold factor exposures in international asset pricing, “Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, Vol. 13, No. 3, pp. 271–289.
4.Demidova-Menzel, N., Heidorn, T. (2007). Gold in the Investment Portfolio. Frankfurt School - Working Paper, 87, pp. 3–45.
5.Ghosh, D., Levin, J., Macmillan, P., Wright, E. (2004). Gold as an inflation hedge? “Studies Economics and Finance”, 22 (1), pp. 1–25.
6.Hillier D. , Draper P., Faff R. (2006), Do Precious Metals Shine? An Investment Perspective, Financial Analysts Journal, Vol. 62, No. 2, pp. 98-106.
7.Mani, G., Vuyyuri, S. (2005). Gold Pricing in India: An Econometric Analysis. “Journal of Economic Research”, 16 (1). Retrived from: http://ssrn.com/abstract=715841
8.Markowitz, H. (1952). Portfolio selection.”The Journal of Finance”, 7(1), pp. 77-91.
9.Nauckhoff, M. (2011). Strategische Metalle und seltene Erden, 2. Auflage, FinanzBuch Verlag, München.
10.Stopfer, A. (2006). Rohstoffe zur nominalen und realen Porfolio-Absicherung. In U. Bergold, R. Eller (Ed.), Investmentstrategien mit Rohstoffen (pp. 131-154), WILEY-VCH Verlag, Weinheim.