Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange
(ANOMALIE NA RYNKU WSCHODZĄCYM – EFEKTY MIESIĘCZNE DLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE)

Autorzy: Joanna Lizińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: anomalie sezonowe efekty kalendarzowe anomalie rynkowe rynek wschodzący anomalie miesięczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (353-362)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Sezonowość stóp zwrotu na rynku akcji nie po raz pierwszy jest przedmiotem badań empirycznych, zazwyczaj podejmowanych w kontekście efektywności rynku. Dotychczasowe badania dla rynku polskiego prowadzone były w dużej mierze dla wcześniejszych etapów rozwoju rynku kapitałowego. Metodologia badania – Badania empiryczne koncentrują się na stopach zwrotu z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uwzględniając anomalie sezonowe w okresie 1995-2015. Na podstawie skumulowanych stóp zwrotu i stóp zwrotu typu „kup i trzymaj” obserwowano zróżnicowanie miesięcznych stóp zwrotu, efekt połowy miesiąca, efekt stycznia jako barometru oraz efekt przełomu miesiąca. Wynik – Zaobserwowano znaczące równice w poziomie przeciętnych stóp zwrotu dla poszczególnych miesięcy. Efekt połowy miesiąca był szczególnie silny dla spółek mniejszych, dla których w drugiej połowie miesiąca stopy zwrotu były relatywnie wysokie. Dla całego rynku w okresie przełomu miesiąca zaobserwowano relatywnie wysokie stopy zwrotu. Efekt stycznia jako barometru był charakterystyczny tylko dla mniejszych spółek. Oryginalność/Wartość – Badania koncentrowały się na anomaliach miesięcznych dla polskiego rynku akcji w okresie ostatnich dwudziestu jeden lat, a analizę poszerzono o efekt wielkości spółek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agrawal, A., Tandon, K. (1994). Anomalies or illusions? Evidence from stock markets in eighteen countries. Journal of international Money and Finance, 13(1), 83-106.
2.Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. Journal of Financial Economics, 18(1), 161-174.
3.Booth, G.G., Kallunki, J.P., Martikainen, T. (2001). Liquidity and the turn-of-the-month effect: evidence from Finland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 11(2), 137-146.
4.Brown, L.D., Luo, L. (2006). The January barometer: further evidence. Journal of Investing, 15(1), 25-31.
5.Cadsby, C.B., Ratner, M. (1992). Turn-of-month and pre-holiday effects on stock returns: Some international evidence. Journal of Banking & Finance, 16(3), 497-509.
6.Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia. Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Dudzińska-Baryła, R., Michalska, E. (2010). Efekt miesiąca a behawioralne aspekty podejmowania decyzji. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 54-75.
8.Dzhabarov, C., Ziemba, W.T. (2010). Do seasonal anomalies still work?. Journal of Portfolio Management, 36(3), 93-104.
9.Dzhabarov, C., Ziemba, W.T. (2011). Seasonal anomalies. The Handbook of Equity Market Anomalies: Translating Market Inefficiencies into Effective Investment Strategies, 205-264.
10.Fiszeder, P., Kożuchowska, J. (2013). Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tom: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, 217-229.
11.French, K.R. (1980). Stock returns and the weekend effect. Journal of Financial Economics, 8(1), 55-69.
12.Gibbons, M.R., Hess, P. (1981). Day of the week effects and asset returns. Journal of Business, 579-596.
13.Hensel, C.R., Ziemba, W.T. (1995). The January barometer. The Journal of Investing, 4(2), 67-70.
14.Hirsch, Y. (1986). The Stock Trader's Almanac.
15.Khaled, M.S., Keef, S.P. (2012). A note on the turn of the month and year effects in international stock returns. European Journal of Finance, 18(6), 597-602.
16.Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. Review of Financial Studies, 1(4), 403-425.
17.Skrodzka, W., Włodarczyk, A. (2004). Anomalie kalendarzowe na polskim rynku finansowym. Wiadomości statystyczne, 5, 37-53.
18.Szyszka, A. (2003). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
19.Szyszka, A. (1999). Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie. Nasz Rynek Kapitałowy, 108, 55-61.
20.Waszkowski, A. (2013). Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 27, 59-68.
21.Tarczyński, W. (1997). Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ekonomista, 4, 521-538.
22.Thaler, R.H. (1987). Anomalies: The January effect. Journal of Economic Perspectives, 1(1), 197-201.
23.Zarzecki, D., Malec, K. (2007). Anomalie na rynkach kapitałowych. Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, 347-363.