Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych

Autorzy: Leszek Czapiewski ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: rekomendacje analityków analiza zdarzeń efektywność rynku rynek wschodzący
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (97-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Artykuł przedstawia wyniki badania długookresowej reakcji inwestorów na rekomendacje analityków największych biur maklerskich. Metodologia badania – W badaniach wykorzystano bazę ponad 17 tys. różnego typu rekomendacji z okresu 1998-2013 dotyczących 436 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeanalizowano reakcję inwestorów w zależności od rodzaju rekomendacji, ich charakteru czy też stanu rynku giełdowego w momencie ogłoszenia rekomendacji. Wykorzystano metodę analizy zdarzeń opartą na przeciętnej nadwyżkowej stopie uzyskanej ze strategii „kup i trzymaj” (ABHAR). Wynik – Zaobserwowano negatywną długookresową reakcję inwestorów zarówno dla wszystkich rekomendacji pozytywnych jak i negatywnych. Jedynie bardzo pozytywne rekomendacje, a w szczególności rekomendacje spółek z prognozą zwrotu powyżej 50%, pozwalały uzyskać dodatnią nadwyżkową stopę zwrotu. Skala długoterminowej reakcji na rekomendacje różniła się w zależności od nastrojów panujących na rynku kapitałowym. Oryginalność/Wartość – Rezultaty badań dotyczących znaczenia rekomendacji analityków mają ogromne znaczenie zarówno dla naukowców jak i praktyków. Na tle dotychczasowych badań dotyczących polskiego rynku kapitałowego zaprezentowane podejście badawcze wyróżnia się przede wszystkim skalą jak i wielopłaszczyznowym ujęciem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barber, B.M., Lyon, J.D. (1997). Detecting Long-Run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics. Journal of Financial Economics, 43, 341–372.
2.Barber, B.M., Lehavy, R., McNichols, M., Trueman, B. (2001). Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns. The Journal of Finance, 56 (2), 531–563.
3.Buzała, P. (2012). Reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe. W: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 11-22.
4.Czapiewski, L. (2015). Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 111–121.
5.Mielcarz, P. (2016). Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Stickel, S.E. (1995). The anatomy of the performance of buy and sell recommendations. Financial Analysts Journal, 51, 25–39.
7.Womack, K.L. (1996). Do Brokerages’ Analyst Recommendations Have Investment Value? Journal of Finance, 1 (51), 137–167.
8.Zaremba, A., Konieczka, P. (2014). Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 573–581.