Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 15.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The (Para)diplomacy of Scotland towards Asian Countries
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Przejdź
2. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
3. Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
4. Polski samorząd województwa po Traktacie Lizbońskim – analiza politologiczna i prawna
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Przejdź
5. Mapa wyborcza Szczecina. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych szczecinian w latach 2006-2015
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Przejdź
6. Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
7. Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
8. Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w W arszawie w latach 1993–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
9. Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
10. IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
11. Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy, a zmiany koniunktury giełdowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
12. Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
13. Efekt głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego w wyjaśnianiu zachowań wyborczych
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Przejdź
14. Wpływ zmian polskiego prawa wyborczego w 2018 roku na proces przygotowania i przeprowadzania wyborów
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
15. Impact of changes introduced to the Polish election law in 2018 on the process of preparing and conducting elections
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
Strona