Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.3.38-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 3
Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej

Autorzy: Tomasz Czapiewski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: integracja The mniejszość etniczna Szkocja Wielka Brytania Polska migracja
Rok wydania:2016
Liczba stron:25 (151-175)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 410

Abstrakt

Artykuł ma na celu analizę procesu polskiej migracji do Szkocji po roku 2004, przy wykorzystaniu metod ilościowych oraz jakościowych. Migracja opisywana jest w dwóch podstawowych wymiarach: za pomocą okre ślenia skali przepływów migracyjnych (flow), tj. napływu i odpływu migrantów, oraz liczby cudzoziemców w danym czasie na terenie kraju (stock). W badaniach jakościowych kluczowe jest określenie motywacji, strategii migracyjnych, podejmowanych aktywności oraz mechanizmów integracji z lokalną społecznością. Analizy takie, prowadzone w niniejszym artykule, zostały uzupełnione o wprowadzający opis możliwych źródeł informacji na gruncie brytyjskim. W artykule uwzględniono również tło historyczne migracji polsko-szkockichoraz ogólnobrytyjski kontekst, nieodzowny w tym przypadku, jako że Szkocja formalnie stanowi wyłącznie część składową Zjednoczonego Królestwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ascherson, Neal. „Ze słoniami w łóżku. Pokrewność szkocko-polskich doświadczeń w ciągu czterech stuleci”. Przegląd Nauk Historycznych 2 (2011): 155–167.
2.Bera, Ryszard, Mariusz Korczyński. Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych” i „innych”. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012.
3.Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. „Edynburski Biuletyn Informacyjny (1949–)”. Rocznik Historii Prasy Polskiej 13 (2010): 202–222.
4.Czarnecka, Magdalena. Analiza społeczności oraz środowiska polonijnego w Szkocji pod kątem przygotowania działań do kampanii profrekwencyjnej w ramach projektu „Jesteś u siebie, zagłosuj”. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015.
5.Dillon, Stephen. The Impact of Migrant Children in Glasgow Schools. Research conducted by the author in collaboration with COSLA Strategic Migration Partnership and Glasgow City Council EAL Service. Final report 2013.
6.Duvell, Franck, Michal Garapich. „Polish Migration to the UK: Continuities and Discontinuities”. Centre on Migration, Policy and Society Working Paper 84 (2011).
7.Eade, John, Stephen Drinkwater, Michal Garapich. Polscy migranci w Londynie – klasa społeczna i etniczność. University of Surrey: Center for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism, 2006.
8.Friedrich, Karin. Linking Northern Communities Socially, Culturally and Economically: East European Immigration in Scotland. Dostęp 10.01.2017.
9.http://www.scottishinsight.ac.uk/Portals/50/Occasional%20papers/2.%20Occasional% 20Paper%202_Linking%20Northern%20Communities.pdf.
10.Gacek, Monika. „Strategie migracyjne Polaków po 2004 roku. Przypadek Szkocji”. Pogranicze. Polish Borderland Studies 1 (2013): 106–116.
11.Gałka, Jadwiga. „Przestrzenne rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski”. Prace Geograficzne 129 (2012): 7–22.
12.Gąsior-Niemiec, Anna. „Polscy emigranci wobec referendum w sprawie niepodległości Szkocji”. Polityka i Społeczeństwo 13 (2015): 40–55.
13.Harris, Catherine, Dominique Moran, John R Bryson. „EU Accession Migration: National Insurance Number Allocations and the Geographies of Polish Labour Immigration to the UK”. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 103 (2012): 209–221.
14.Harris, Catherine, Dominique Moran, John R Bryson. „Polish Labour Migration to the UK: Data Discrepancies, Migrant Distributions, and Indicators of Entrepreneurial Activity”. Growth and Change 46 (2015): 196–217.
15.Kay, Rebecca, Andrew Morrison. Evidencing the Social and Cultural Benefits and Costs of Migration in Scotland. A collaborative pilot research project between COSLA Strategic Migration Partnership (CSMP), Glasgow Refugee Asylum and Migration Network (GRAMNet) and the Centre for Russian, Central and East European Studies (CRCEES) at the University of Glasgow (b.d.). Dostęp 20.12.2016. http://www. migrationscotland.org.uk/uploads/files/documents/rebecca_kay_research_executive_summary_final.pdf.
16.Kowalski, Waldemar. Wielka imigracja: Szkoci w Krakowie i Małopolsce w XVI – pierwszej połowie XVII wieku. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014.
17.McCollum, David, Lorraine Cook, Canford Chiroro, Alison Platts, Franca MacLeod, Allan Findlay. Spatial, Sectoral and Temporal Trends in A8 Migration to the UK 2004–2011. Evidence from the Worker Registration Scheme. Southampton: University of Southampton, 2012.
18.McGarvey, Neil, Gareth Mulvey. „Identities and Politics in the 2014 Scottish Independence Referendum: The Polish and Pakistani Experience”. W: Pro-Independence Movements and Immigration: Discourse, Policy and Practice, red. Roberta Medda-Windischer, Patricia Popelier, 134–162. Leiden: Brill, 2016.
19.Moskal, Marta. „Language and Cultural Capital in School Experience of Polish Children in Scotland”. Race Ethnicity and Education 19 (2016): 141–160.
20.Notatka informacyjna. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2015. Warszawa: GUS, 2016. Dostęp 15.01.2017. http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/2/9/1/informacja_o_rozmiarach_ i_kierunkach_czasowej_emigracji_z_polski_w_latach_2004-2015.pdf.
21.Okólski, Marek, John Salt. „Polish Emigration to the UK after 2004; Why Did So Many Come?”. Central and Eastern European Migration Review 3 (2014): 11–37.
22.Packwood, Helen, Allan Findlay. Immigration to Scotland and the Constitutional Change Debate: Geography, Difference and the Question of Scale. Southampton: ESRC Centre for Population Chang, 2014.
23.Piętka-Nykaza, Emilia, Derek McGhee. „EU Post-Accession Polish Migrants Trajectories and Their Settlement Practices in Scotland”. Journal of Ethnic and Migration Studies (2016): 1–17. Dostęp 13.01.2017. http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2016.1241137.
24.Rabindrakumar, Sumi. „Mapping Migration”. The Guardian, 27.02.2008. Dostęp: 10.01.2017. https://www.theguardian.com/society/2008/feb/27/immigrationandpublicservices. immigration.
25.Rogaly, Ben. „Intensification of Workplace Regimes in British Horticulture: The Role of Migrant Workers”. Population, Space and Place Volume 14 (2008): 497–510.
26.Shubin, Sergei, Heather Dickey. „Integration and Mobility of Eastern European Migrants in Scotland”. Environment and Planning 45 (2013): 2959–2979.
27.Slany, Krystyna, Magdalena Ślusarczyk. „Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy i charakterystyki socjo-demograficzne”. W: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych, red. Dorota Praszałowicz, Magdalena Łużniak-Piecha, Joanna Kulpińska, 1–26. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, 2013.
28.Sword, Keith. Identity in Flux: the Polish Community in Britain. London: School of Slavonic and East European Studies University of London, 1996.
29.Trevena, Paulina. How Comparable Are the Experiences of Poles to Those of Other EE Migrants in the UK? April 2015 presentation at the School of Slavonic and East European Studies, University College London. Dostęp 12.01.2017. http://www.gla.ac.uk/media/media_407548_en.pdf.
30.Trevena, Paulina, Derek McGhee, Sue Heath. „Location, Location? A Critical Examination of Patterns and Determinants of Internal Mobility Among Post-Accession Polish Migrants in the UK”. Population, Space and Place 19 (2013): 671–687.
31.Weishaar, Heide. „Consequences of International Migration: A Qualitative Study on Stress among Polish Migrant Workers in Scotland”. Public Health 122 (2008): 1250–1256.
32.Weishaar, Heide. „’You Have to Be Flexible’ – Coping among Polish Migrant Workers in Scotland”. Health & Place 16 (2010): 820–827.
33.White, Anne. Polish Migration in the UK – Local Experiences and Effects. AHRC Connected Communities Symposium: Understanding Local Experiences and Effects of New Migration. Sheffield, 2011. Dostęp 5.01.2017. http://opus.bath.ac.uk/26615/1/A._ White_Polish_Migration_in_the_UK.pdf.
34.Wiśniowski, Arkadiusz. „Combining Labour Force Survey Data to Estimate Migration Flows: The Case of Migration from Poland to the UK”. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 180 (2016): 185–202.
35.Zubrzycki, Jerzy. Polish Immigrants in Britain. A Study of Adjustment. Haga: Martinus Nijhoff, 1956.