Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Recenzenci

Adam Bartoszek, Mateusz Błaszczyk, Lucyna Błażejczyk-Majka, Aneta Bołdyrew, Krzysztof Boroda, Zdzisław Budziński, Wiesław Caban, Lech Czerniak, Chojecki Dariusz, Włodzimierz Fehler, Agnieszka Fihel, Renata Gałaj-Dempniak, Ewa Frątczak, Radosław Gaziński, Ján Golian, Daniel Grinberg, Paweł Gut, Piotr Guzowski, Marcin Hlebionek, Iwona Janicka, Sławomir Jankowiak, Dariusz Jarosz, Tomasz Jaworski, Andrzej Klonder, Aleksandra Kładna, Sławomir Kościelak, Szczepan Kozak, Eryk Krasucki, Stanisław Kukawka, Cezary Kuklo, Hanna Kurowska, Cecylia Leszczyńska, Grażyna Liczbińska, Marzena Liedke, Wiesław Lorkiewicz, Jerzy Łazor, Karol Łopatecki, Adam Makowski, Krzysztof Makowski, Artur Markowski, Piotr Miodunka, Magdalena Mojsiewicz, Ludmila Nesládková, Zdzisław Noga, Bartosz Ogórek, Marek Okólski, Janusz Ostoja-Zagórski, Jan Paradysz, Piotr Perkowski, Rymvydas Petrauskas, Jacek Pielas, Józef Pociecha, Radosław Poniat, Ewa Putek, Bogusława Puzio-Wacławik, Andrzej Rachuba, Piotr Rachwał, Sabina Rejman, Konrad Rzemieniecki, Ireneusz Sadowski, Igor Serdiuk, Anna Shchetinina, Jolanta Sikorska-Kulesza, Grzegorz Skrukwa, Grzegorz Strauchold, Bogumił Szady, Mikołaj Szołtysek, Piotr Szukalski, Zygmunt Szultka, Przemysław Śleszyński, Jan Tęgowski, Bożena Urbanek, Iryna Voronchuk, Adam Walaszek, Jacek Wijaczka, Tomasz Wiślicz, Konrad Wnęk, Mateusz Wyżga, Krzysztof Zamorski, Alicja Zawistowska-Sadowska, Agnieszka Zielińska, Lidia Zyblikiewicz