Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Kontakt

Siedziba redakcji

Instytut Historyczny
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

Strona:
http://historia.usz.edu.pl/

Email:
sekretarz.pdp@gmail.com
redakcja.pdp@gmail.com


Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Adama Mickiewicza 66
71-101 Szczecin

Strona:
http://wn.usz.edu.pl/en/homepage/

Email:
biurown@usz.edu.pl
wydawnictwo@usz.edu.pl

Telefony:
Biuro tel. (+ 48 91) 444 20 12, (+ 48 91) 444 21 51
Sprzedaż i marketing tel. (+ 48 91) 444 20 06, (+ 48 91) 444 20 09