Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 3

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku

23 (7-29) Marta Chmiel-Chrzanowska, Rafał Fetner Więcej
2.

Intercyza zawarta między Janem Klemensem Branickim a Katarzyną Barbarą Radziwiłłówną jako przykład realizacji strategii rodzinnych magnaterii (1720 r.)

24 (31-54) Karol Łopatecki Więcej
3.

Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)

24 (55-78) Konrad Kołodziejczyk Więcej
4.

Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku

28 (79-106) Cezary Kuklo Więcej
5.

Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku – przegląd literatury

24 (107-130) Małgorzata Machałek Więcej
6.

Przyczyny migracji Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku

20 (131-150) Luiza Wojnicz Więcej
7.

Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej

25 (151-175) Tomasz Czapiewski Więcej
8.

Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2016. Implikacje dla stosunków polsko-brytyjskich

28 (177-204) Renata Podgórzańska Więcej
*

Mìasto Poltawa w Rumăncews´komu opisì Malorosìї 1765–1769 rr., Kiїw 2012, ss. 576

5 (205-209) Konrad Rzemieniecki Więcej
*

Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, redakcja naukowa Jolanta Szymańska, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa 2016, ss.713

5 (211-215) Włodzimierz Fehler Więcej