Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.31-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (31)
The (Para)diplomacy of Scotland towards Asian Countries

Autorzy: Tomasz Czapiewski
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: polityka zagraniczna dewolucja Azja Szkocja paradyplomacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (59-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

(PARA)DYPLOMACJA SZKOCJI WOBEC KRAJÓW AZJATYCKICH Przedmiotem niniejszego artykułu jest opis aktywności Szkocji, jako podmiotubez statusu państwa, w obszarze polityki zagranicznej. Podstawowym założeniem niniejszegoartykułu jest stwierdzenie, że polityka zagraniczna uległa istotnym zmianomw ostatnich dekadach. Pojęciem, którego używa sie najczęściej do opisu tego zjawiskajest paradyplomacja, rozumiana jako zaangażowanie podmiotów niepaństwowych w autonomicznedziałania dyplomatyczne.W artykule stwierdzono, że aktywność Szkocji na arenie międzynarodowej pozwalana określenie jej mianem paradyplomacji, a nawet protodyplomacji. Wskazuje się, że najważniejszym celem paradyplomatycznej aktywności Szkocji w Azji są Chiny. Motywacjetych działań widoczne są na poziomie regionalnym, państwowym oraz zewnętrznym.Konkluzją artykułu jest także stwierdzenie, że wzajemne relacje między Szkocjąi Zjednoczonym Królestwem w prowadzeniu polityki zagranicznej są formą pośredniąmiędzy modelem swobody i uzupełniania się.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Education Link-up between Scotland and India Announced.” The Scotsman 12.10.2010, http://bit.ly/1yBe5mf Accessed: 30.09.2014.
2.“Scotland and India Join Forces in Green Energy Drive.” The Scotsman 14.10.2009, http://bit.ly/1A21mxn. Accessed: 7.02.2015.
3.“Scotland to Fund Malala Inspired Scholarship.” The Scotsman 20.10.2013, http://bit. ly/1uo8DXr. Accessed: 6.02.2014.
4.Aldecoa, Francisco. Keating, Michael (eds.). Paradiplomacy in Action. London: Frank Cass 1999.
5.Confucius Institute for Scotland. History, http://bit.ly/1zXejrV. Accessed: 15.02.2015.
6.Czapiewski, Tomasz. Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011.
7.Dickson, Francesca. “The Internationalisation of Regions: Paradiplomacy or Multi-level Governance?” Geography Compass Vol. 8, No. 10, 2014.
8.Donald, Colin. “International Trade Expert Queries Value of Scotland’s China Plan.” The Herald 6.01.2013, http://bit.ly/1yjDHUu. Accessed: 3.02.2015.
9.Duncan, Katie. “UK HE Enrollments: 3% Growth Eclipsed by Fall in Indian Numbers.” The Pie News 15.01.2015, http://bit.ly/1y4I5u4. Accessed: 7.02.2015.
10.Hashemi, Franchesca, Calum Macdonald. “Revealed: only a Quarter of Our Distilleries Are Owned by Scots Firms.” The Herald 2.02.2015, http://bit.ly/1LIa0G4. Accessed: 3.02.2015.
11.Jeffery, Charlie. “Scotland’s European and International Policy.” Foreign Policy of Constituent Units at the Beginnings of 21st Century. Ed. F. Requejo. Barcelona: Institut d’Estudis Autonňmics (Catalunya) 2010.
12.“Sub-National Authorities and European Domestic Policy.” The Regional Dimension of the European Union. Ed. C. Jeffery. London: Frank Cass 1996.
13.“Sub-National Mobilization and European Integration: Does it Make Any Difference?” Regions and Regionalism in Europe. Ed. M. Keating. Cheltenham: Edgar Elgar 2004.
14.Kelly, Michael. “Pakistan Too Good to Miss.” The Scotsman 10.10.2012, http://bit.ly/1HT5eWR. Accessed: 3.02.2015.
15.Kenealy, Daniel. “Commercial Interests and Calculated Compassion: The Diplomacy and Paradiplomacy of Releasing the Lockerbie Bomber.” Diplomacy & Statecraft Vol. 23, No. 2, 2012.
16.Kuznetsov, Alexander. Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs. New York: Routledge 2015.
17.Laitin, David. “National Identities in the Emerging European State.” Minority Nationalism and the Changing international Order. Ed. M. Keating, J. McGarry. Oxford: Oxford University Press 2001.
18.Lecours, Andre. “Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World.” The paper presented in the Clingendael Discussion Papers in Diplomacy at the Clingendael Institute in the Hague in 2008, http://bit.ly/1908Y9t. Accessed: 7.02.2015.
19.Manan, Abdul. “Governor Punjab Chaudhry Sarwar Resigns after Making Anti-Govt Remarks.” The Express Tribune 29.01.2015, http://bit.ly/1zxSIF5. Accessed: 3.02.2015.
20.Marshall, Chris. “Scots Universities Criticise UK Immigration Laws.” The Scotsman 12.02.2013, http://bit.ly/1A232XF. Accessed: 7.02.2015.
21.Mathews, Jessica T. “Power Shift.” Foreign Affairs Vol. 76, No. 1, 1997.
22.McLauglin, Martyn. “PM ‘Concern’ over Scot on Death Row for Blasphemy.” The Scotsman 30.01.2014, http://bit.ly/1DBbso5. Accessed: 30.01.2015.
23.Moreno, Luis. “Local and Global: Mesogovernments and Territorial identities.” Nationalism and Ethnic Politics Vol. 5, No. 3–4, 1999: 61–75.
24.Palmer, Roseanne. Devolution, Asymmetry and Europe: Multi-Level Governance in the United Kingdom. Brussels: Peter Lang 2008.
25.Peterkin, Tom. “Record ‘Proves Alex Salmond Kowtowed over Dalai Lama’ Visit.” The Scotsman 9.08.2012, http://bit.ly/1EOrBdm. Accessed: 7.02.2015.
26.Sevastupolo, Demetri. “Alex Salmond Slams UK Decision on Visa of 2 Chinese Teacher.” The Financial Times 6.11.2013, http://on.ft.com/1ztd5o7. Accessed: 7.02.2015.
27.Soldatos, Panayotis. “An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-Policy Actors.” Federalism and International Relations. The Role of Subnational Units. Ed. H. Michelmann, P. Soldatos. Oxford: Oxford University Press 1990.
28.Sorensen, Georg. “Globalization and the Nation-State.” Comparative Politics. Ed. D. Caramani. Oxford: Oxford University Press 2008.
29.Szmigiel, Katarzyna. Regionalne po co i z kim? Relacje międzynarodowe polskich województw, Warszawa: Geoprofit 2009.
30.Tatham, Michael. “With or Without You? Revisiting Territorial State-Bypassing in EU Interest Representation.” Journal of European Public Policy Vol. 17, No. 1, 2010.
31.The European and External Relations Committee. Written Evidence From Philip Morgan (Ex First Secretary (Scottish Affairs)), http://bit.ly/1yjDHUu. Accessed: 3.02.2015.
32.The House of Commons Foreign Affairs Committee. Foreign Policy Considerations for the UK and Scotland in the Event of Scotland Becoming an Independent Country.
33.The Sixth Report of Session 2012–13 Report together with the formal minutes, oral and written evidence 23.04.2013, http://bit.ly/1BUrpTK. Accessed: 4.02.2015.
34.The Scottish Government. India Plan. Edinburgh 2010, http://bit.ly/1yL9o8w. Accessed: 7.02.2015.
35.Pakistan Plan. Edinburgh 2010, http://bit.ly/1yUtiz3. Accessed: 7.02.2015.
36.Scotland’s International Framework. Edinburgh: APS Group Scotland 2012.
37.Working with China. A Five Year Strategy for Engagement between Scotland and the People’s Republic of China. Edinburgh: APS Group Scotland 2012.
38.Tomaszewski, Krzysztof. Regiony w procesie integracji europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer 2007.
39.Visit Britain. Trends in visits, nights, and spend to Scotland by visitors from overseas 2013, http://bit.ly/1FjuArO. Accessed: 7.02.2015.
40.Visit Scotland. Scotland. The Key Facts on Tourism in 2013, http://bit.ly/1ztnMqO Accessed: 7.02.2015.
41.Wolff, Stefan. “Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges.” The Bologna Center Journal of International Affairs Vol. 10, 2007.