Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich

Autorzy: Krzysztof Kowalke
Uniwerystet Gdański, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: płynność obrotu rynki akcji rynki rozwijające się
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (273-286)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza i ocena płynności obrotu akcjami na polskim rynku akcji oraz porównanie jej z płynnością na innych giełdach europejskich. Metodologia badania – Przeanalizowano płynność największych spółek giełdowych wybranych giełd papierów wartościowych w Europie. Zakres czasowy badania stanowiło I półrocze 2015 roku. Z każdego rynku wybrano 30 największych podmiotów na dzień 30 czerwca 2015 roku. Łącznie pod względem płynności obrotu przeanalizowano 300 podmiotów. Dla każdej spółki oszacowano średnią sesyjną płynność w wartości bezwzględnej oraz wskaźniki płynności: średni obrót/kapitalizacja, średni wolumen/ilość akcji. Wyniki badań – Przeprowadzone analizy wskazały, że w badanym okresie najwyższą płynnością cechowała się giełda niemiecka oraz turecka. Analizy sugerują również, że wskaźniki płynności giełd w krajach rozwijających się oraz na mniejszych giełdach europejskich były najczęściej na niższym poziomie niż wskaźniki na giełdach największych. Ponadto badania wykazały, że na giełdzie warszawskiej oraz innych giełdach w krajach rozwijających się wskaźniki płynności dla największych pięciu spółek spośród analizowanych były wyższe niż dla całej 30, jak również dla pięciu najmniejszych podmiotów. W przypadku giełd największych w krajach wysokorozwiniętych zauważono zależność odwrotną. Oryginalność/Wartość – Wyniki badań wskazały, że polska giełda pod względem wskaźników płynności nie odbiegała znacząco od giełd w krajach rozwiniętych. Natomiast wśród analizowanych giełd mniejszych, płynność na GPW w Warszawie była jedną z najwyższych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apergis, N., Artikis, P.G., Kyriazis, D. (2015). Does stock market liquidity explain real economic activity? New evidence from two large European stock markets. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 38, 42–64.
2.Beaupain, R., Joliet, R. (2011). Corporate drivers of market liquidity on the Warsaw stock exchange. International Economics, 125, 83–104.
3.Chiang, T.C., Zheng, D. (2015). Liquidity and stock returns: Evidence from international markets. Global Finance Journal, 27, 73–97.
4.Ding, X. S., Ni, Y., Zhong, L. (2016). Free Float and Market Liquidity around the World. Journal of Empirical Finance, 38 (A), 236–257.
5.Galariotis, E., Giouvris, E. (2015). On the stock market liquidity and the business cycle: A multi country approach. International Review of Financial Analysis, 38, 44–69.
6.Gruszczyńska-Brożbar, E. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996–2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 72 (1), 137–149.
7.Kalinowski, M. (2013). Dojrzałość rynku akcji. Istota, determinanty, pomiar. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
8.Næs, R., Skjeltorp, J.A., Ødegaard, B.A. (2011). Stock market liquidity and the business cycle. Journal of Finance, 66, 139–176.
9.Nielsson, U. (2009). Stock exchange merger and liquidity: the case of Euronext. Journal of Financial Markets, 12 (2), 229–267.
10.Olbryś, J. (2013). Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zarządzanie i Finanse, 3/2, 65–77.
11.Ostrowska, E. (2000). Inwestowanie na rynku kapitałowym. Słupsk: Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku.
12.Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 1, 117–137.
13.Switzer, L.N., Picard, A. (2016). Stock market liquidity and economic cycles: A non-linear approach. Economic Modelling, 57, 106–119.
14.Teplova, T.V., Rodlina, V.A. (2016). Does stock exchange consolidation improve marketliquidity? A study of stock exchange acquisition in Russia. Research in International Business and Finance, 37, 375–390.
15.Yang, S., Pangastuti, A. (2016). Stock market efficiency and liquidity: The Indonesia Stock Exchange merger. Research in International Business and Finance, 36, 28–40.